Aktualizácia

Relatívne v predstihu prišlo Ministerstvo
financií s aktualizáciou
východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011.
Pre mnohých to
bude asi nepodstatný dokument, dôležitý je ale pre správcov kapitol štátneho
rozpočtu, lebo im v podstate upresňuje mantinely, v ktorých sa budú
môcť pri zostavovaní rozpočtu na rok 2009 pohybovať.

Aktualizácia

Dokument tiež prináša aktuálne odhady výkonnosti ekonomiky
na nasledujúce tri roky.

Zaujímavé sú informácie týkajúce sa rastu výdavkov verejnej
správy a znižovania schodku štátneho rozpočtu. Ten by mal pri výdavkoch
vzrásť o 3,7%, čo by sa dalo považovať za úspech po minuloročnom prudkom raste
o 9%.

Materiál okrem iného upozorňuje aj na zmeny oproti
minuloročným východiskám. Vymenúva „pozitívne zmeny“, tzn. zmeny buď zvyšujúce
príjmy alebo znižujúce výdavky sú: zvýšenie dividend podnikov vo vlastníctve Fondu
národného majetku, pokles nákladov na úroky štátneho dlhu z dôvodu nižších
sadzieb, vyššie nedaňové príjmy štátneho rozpočtu – pozitíva teda zjavne
nevyplývajú z plánovaných škrtov vo výdavkoch.

Vymenované negatíva zvyšujú výdavky a znižujú príjmy.

Najdôležitejšiu úlohu zohráva Sociálna poisťovňa, ktorá v roku 2010
vyčerpá rezervu z privatizácie SPP a prvýkrát začne deficit
vyplývajúci zo zavedenia reformy vysávať štátny rozpočet. V prvom roku to
bude „málo“, len 2,8 mld. Sk. Vrásky na tvárach ministrov však spôsobí ďalší
rok, v ktorom si Sociálna poisťovňa vypýta 16,8 mld. Sk. Inými slovami,
vláda, nech ju tvorí ktokoľvek, bude mať „vďaka“ poisťovni takmer o 17 mld.
Sk menej na rozšafné míňanie. Ktovie, prečo je tento výdavok zaradený medzi negatívami.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards