To nie je vtip

Český úrad pre ochranu hospodárskej súťaže (na
Slovensku Protimonopolný úrad) sa zaoberal spojením spoločností J&T Private
Equity a Czech
Energy Holding
(CEH). Skúmal dopady spojenia v oblastiach centralizovaného
zásobovania teplom, výroby a obchodu s elektrickou energiou.

To nie je vtip

Dospel k záveru „Aktivity spájajúcich sa spoločností sa
prekrývajú iba v oblasti dodávok elektriny, pričom postavenie firmy CEH na trhu
a jej subjektov je v tejto oblasti zanedbateľné. Úrad preto dospel k záveru, že
spojením nedôjde k zvýšeniu trhovej sily spojovaných spoločností natoľko, aby
sa narušila hospodárska súťaž“

A pointa?

Firmu Czech Energy Holding doposiaľ vlastnil spolumajiteľ J&T Patrik
Tkáč, preto je takmer 100% isté, že aktivity oboch firiem boli doteraz spoločne
organizované a na veľkosti trhového podielu sa nič nezmení. Čo teda skúmal
český úrad?

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards