Investičný stimul za desať pracovných miest. Ministerstvu sa zmeny nepáčia (Aktualne.sk)

Dotácia, ktorú vybraným podnikateľom zaplatia iní podnikatelia zo svojich daní je sotva zlepšením, konštatoval pre portál Aktualne.sk dňa 20.3.2014 Martin Vlachynský z INESS. Ako ďalej dodal, neobstojí ani argument o ušetrení na podpore v nezamestnanosti, keďže nevieme, či by daný človek nebol zamestnaný aj bez dotácie, prípadne či kvôli nemu nebol niekto inde prepustený.

Investičný stimul za desať pracovných miest. Ministerstvu sa zmeny nepáčia (Aktualne.sk)

Malí podnikatelia by mohli dostať investičnú pomoc formou daňových úľav. Stojí za tým ale povinnosť vytvoriť novú pracovnú silu a jej udržanie po dobu jedného roka. Krok po kroku k zlepšeniu alebo márna snaha?

 Najnovšie sa poslanci zaoberajú aj novelou zákona o investičnej pomoci. V súčasnosti sa dostanú k dotáciám či úľavám častejšie veľkí investori. Novela má naopak umožniť žiadať o investičnú pomoc mikropodnikom, malým a stredným podnikateľom.
Pomoc cez daňovú úľavu

Nič nie je len tak, a preto povinnosťou bude vytvoriť aspoň desať nových pracovných miest alebo 10-percentný prírastok zamestnanosti. A nezabudnúť nové miesta udržať aspoň rok aj po udelení úľavy. Zmluva na nové pracovné miesta musí byť uzatvorená na dobu neurčitú. Mikropodniky (zamestnávajú do desať ľudí) si však okrem daňových úľav budú môcť uplatniť aj investičné náklady, preto na investičnú pomoc od štátu budú môcť podľa návrhu dosiahnuť aj menší investori.

 Aby sa predišlo špekuláciám, že investičná pomoc sa bude dať uplatniť výhradne ako odpočítateľná položka z daňovej povinnosti, a to počas prvého roku od vytvorenia nových pracovných miest. Z pohľadu podnikateľa sa tak nebude jednať o vraj ani tak o úľavu na počiatočných nákladoch pri novej investícií alebo rozširovaní, ale o úľavu z dosiahnutého úspechu.

Na rozdiel od poskytovania úľav na odvodoch zamestnancov si tak už zamestnávatelia touto cestou nebudú môcť znižovať ani svoje bežné prevádzkové náklady. Zároveň sa zas očakáva, že sa konečne zníži motivácia vyhýbať sa plateniu daní.
Len čiastkové riešenie

Návrh už stihlo kritizovať z dôvodu vplyvu na verejné financie aj samotné Ministerstvo financií. „Vykrytie poskytnutej úľavy úsporami dávok v nezamestnanosti by bolo v prípade, ak by bolo v zákone uvedené, že investičná pomoc vo forme úľav na daní z príjmu, by sa poskytovala na vytvorené pracovné miesto, obsadené pracovníkom, ktorý je evidovaný na Úrade práce a poberá dávky v nezamestnanosti,“ uvádza sa v stanovisku.

Analytik Martin Vlachynský z INESS upozorňuje, že štát v poslednom období zvýšil podnikateľom dane, sťažil zamestnávanie cez menej flexibilný zákonník práce a predražil zamestnávanie dohodárov.

„Dotácia, ktorú vybraným podnikateľom zaplatia iní podnikatelia zo svojich daní je sotva zlepšením. Neobstojí ani argument o ušetrení na podpore v nezamestnanosti, keďže nevieme, či by daný človek nebol zamestnaný aj bez dotácie, prípadne či kvôli nemu nebol niekto inde prepustený,“ hovorí.

 Podľa analytika Martina Reguliho z Nadácie F.A. Hayeka je návrh prospešnejší z toho hľadiska, že investičná pomoc bude lepšie využitá a naozaj pôjde tým firmám, ktoré chcú tieto nové miesta udržať dlhodobejšie. „Za hlavný prínos považujem nižšiu možnosť zneužitia, a tým pádom aj vyššiu šancu udržateľnosti pozitívnych efektov tejto pomoci.“

Analytici sa zhodujú. že dôležité je zlepšenie podnikateľského prostredia pre všetkých. „Lepšie než takéto čiastkové riešenia by tak boli skôr kroky, z ktorých by ťažili podnikateľské subjekty rovnako – napríklad odbúravanie byrokracie, zvyšovanie vymožiteľnosti práva či prípadné zníženie daňového a odvodového zaťaženia,“ dodáva analytik Martin Baláž zo Slovenskej sporiteľne.

Andrea Mačošková

Aktualne.sk, 20.3.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards