Dostihy za naše

Štát prispieva ročne sumou 28 mil. Sk na prevádzku
dostihového závodiska. Závodisko je štátny podnik a z tržieb
z vlastnej činnosti neprežije. V tejto súvislosti sa vynára niekoľko
otázok.

Dostihy za naše

1)

Prečo
si závodisko na svoju činnosť nezarobí?

2)

Kto
sú skutoční prijímatelia podpory?

3)

Je
vo verejnom záujme podporovať súťaženie koní?

1) Príjmy závodísk pochádzajú hlavne zo stávkových činností.
Zdá sa však, že ich rozsah je v bratislavských pomeroch príliš nízky na
to, aby zafinancoval nákladnú prevádzku závodiska. Navyše slovenské dostihy sa dodnes
nemôžu pochváliť takou tradíciou, ako povedzme české Pardubice, aby pritiahli
dostatočne solventný zahraničný záujem. Bratislavská dráha ešte generuje tržby
z poskytovania rôznych služieb uvedených v cenovom výmere
(registrácia stajne a pod.). Ani tie však nevykryjú dostatočnú časť
nákladov. Usudzujeme tak na základe skutočnosti, že výška dotácie môže
dosahovať až 70% oprávnených nákladov. Výročná správa Závodiska na internete
nie je dostupná.

2) Majitelia stajní, chovatelia koní, žrebčíny. Vzhľadom na
vysoké náklady chovu koní schopných športovo súťažiť môžeme smelo usudzovať, že
sa jedná o solventných vlastníkov.

3) Riaditeľ Marián
Šurda
v jednom rozhovore upresnil: „Chov špičkových dostihových koní
je skôr záležitosťou prestíže,“. I napriek tomu však v období, keď sa
rozhodovalo o privatizovaní Závodiska zazneli nasledujúce
argumenty
:

„Privatizácia
majetku š.p. (strata trvalej účasti štátu) oslabí doteraz vydobytú pozíciu
podniku v zahraničí, dôjde k poklesu profesionálnej úrovne
v uvedenej činnosti a oslabí sa záujem a účasť majiteľov
dostihových koní zo SR a ďalších vyspelých turfových štátov.
Transformáciou š.p. na akciovú spoločnosť alebo inú obchodnú spoločnosť by
došlo k odčleneniu od rezortu pôdohospodárstva a tým aj
k podstatnej zmene charakteru využitia uvedenej lokality najmä na
nedostihové účely.“

V tomto
prípade sa zákonodarca ani nepokúšal ospravedlniť existenciu dotovaného
štátneho podniku verejným záujmom. Vzhľadom na konečných prijímateľov dotácie
uvedených v bode 2) však nemôžeme odmietnuť podozrenie, že aj v tomto
prípade ide o presadenie vplyvu lobistických skupín, pre ktoré je „lacné“
závodisko „za rohom“ výhodné. V konečnom dôsledku sa aj pri tomto výdavku
jedná o prevrátenú solidaritu chudobných s bohatými.

Mimochodom, štátnym zamestnancom sa v tomto podniku nevodí zle. Podľa
Hospodárskych
novín
zarobil riaditeľ Závodiska š.p. v roku 2004 milión Sk.

Ak sa Vám článok páčil, hlasujte zaň na pošli na vybrali.sme.sk, prípadne dajte o ňom vedieť Vašim známym.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards