Prečo sú v Bratislave najvyššie mzdy?

Existuje množstvo dôvodov, prečo existujú
regionálne rozdiely v mzdách. Uvádzali sme ich tu
aj tu.
Pridávame ešte jeden „štatistický“ dôvod.

Prečo sú v Bratislave najvyššie mzdy?

Počet novovytvorených alebo uvoľnených ale neobsadených
pracovných miest na celom Slovensku dosiahol ku koncu minulého roka hodnotu
21039. Existencia neobsadených pracovných miest môže znamenať, že:

1)

pracovný
trh je nasýtený, a existencia voľných pracovných miest je dôsledkom dlhého
hľadania voľného zamestnanca, respektíve odráža zámer zamestnancov „oddýchnuť
si“ pred nástupom na nové miesto

2)

pracovný
trh nie je nasýtený, lebo štruktúra kvalifikácie voľnej pracovnej sily
nezodpovedá potrebám zamestnávateľov

Medzi krajmi na Slovensku neexistujú podstatné rozdiely
v počte neobsadených pracovných miest. Košická župa ich evidovala najmenej
- 1085. Na kraj s najvyšším počtom obyvateľov to nie je veľa.
Naznačuje to, že tu sa ešte zamestnanie nevyberá, ale prijíma. V Žiline je
práce viacej – je tu až 1978 neobsadených pracovných miest. Dominuje však
Bratislavský kraj. Polovica voľných miest je práve tu – 10658. Desaťnásobne
vyššia hodnota oproti Košickému kraju navyše v kraji s najnižšou
zamestnanosťou naznačuje, že zamestnávatelia musia priplácať, aby získali zamestnancov
k sebe. Aj preto sa regionálne rozdiely vo výške mzdy budú stierať veľmi
pomaly, ak vôbec.

Pozn.: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny vydalo Výročnú
spráa o implementácii Sektorového operačného programu Ľudské zdroje za
rok 2007,
odkiaľ pochádzajú vyššie uvedené údaje. V prípade záujmu vám
ju emailom zašleme.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards