Slovensko už je vedomostná spoločnosť

V tomto texte poukážeme na potrebu poctivej
interpretácie štatistických dát. Najlepší v číslach totiž nemusí znamenať
najlepší v skutočnosti.

Slovensko už je vedomostná spoločnosť

V rámci nevalne známej Lisabonskej stratégie
boli prijaté kľúčové indikátory v oblasti vzdelanosti, v niektorých
dosahujeme pozoruhodné výsledky:

  • Žiaci predčasne opúšťajúci školu
    (predčasný odchod pred ukončením úplného stredoškolského vzdelania)

Priemer EÚ bol v roku 2006
15,3%. Cieľ Lisabonu bol do roku 2010 znížiť toto číslo na 10%. Slovensko
dosiahlo v tom istom roku 6,4%

  • Úplne stredoškolské vzdelanie medzi 22
    ročnými

Priemer EÚ dosiahol 77,8%.
Stanovený cieľ 85% Slovensko hravo dosahuje – 91%

  • Objem výdavkov na vzdelávanie

Priemer EÚ 5,09% (pomer na HDP), samotný
cieľ nebol stanovený, požaduje sa čo najvyšší možný rast. Slovensko je za EÚ v diaľke
s 4,21% na HDP

Interpretácia uvedených čísel by mohla byť jednoduchá – Na
Slovensku máme veľa muziky za málo peňazí. S relatívne nízkymi výdavkami
na školstvo nadštandardne plníme uvedené indikátory vzdelávania.

Uvedené indikátory však nemerajú kvalitu vzdelania. Máme síce
kopec hotových stredoškolákov, málo záškolákov, ktorí to dotiahnu do úplného
konca, ale rozhodujúce je, čo vedia. Minimálne priemerné jazykové schopnosti
maturantov naznačujú, že spraviť maturitu ešte neznamená vedieť...
A existuje aj iný lisabonský indikátor, ktorý odráža aj kvalitu vzdelania:

  • Percento 15-ročných, ktorí dosahujú slabé výsledky
    v čítaní

Vytýčený cieľ : zníženie o najmenej 20 % v roku 2010 v porovnaní
s rokom 2000, čo celkovo znamená zníženie na úroveň 15% u 15-ročných

Stav v SR (2006) : 24,9% 15
ročných s nízkymi výsledkami

Priemer
EÚ (2006) : 19,8% 15 ročných s nízkymi výsledkami

Aká teda musí byť úroveň stredoškolského
vzdelávania, keď štvrtina nastupujúcich študentov má problémy s čítaním?

Pozn.: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny vydalo Výročnú
správa o implementácii Sektorového operačného programu Ľudské zdroje za
rok 2007,
odkiaľ pochádzajú vyššie uvedené údaje. V prípade záujmu vám
ju emailom zašleme.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards