INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Nehrozí poľský scenár so súkromnými dôchodkami v druhom pilieri aj u nás? (Slovenský rozhlas)

Vyše 5,5 miliardy - práve toľko eur je na súkromných dôchodkových účtoch. Ak majú Poliakom ich dôchodkové úspory pomôcť na zníženie štátneho dlhu, podľa Radovana Ďuranu z INESS pred takouto sumou nebude imúnna žiadna politická reprezentácia. Ako povedal dňa 10.9.2013 pre Slovenský rozhlas, budú mať vždy pokušenie buď druhý pilier zmenšovať alebo pristupovať k tomu tak, ako Poliaci, že tie štátne dlhopisy budú považovať za kvázi príspevok do prvého piliera

Rozložiť riziko medzi štátne a súkromné schémy (Slovenský rozhlas)

Ako povedal Radovan Ďurana z INESS pre Slovenský rozhlas dňa 27.1. 2013, ľudia by nemali považovať prvý, alebo aj druhý pilier za bezpečnú záruku pokojného dôchodku, ale mali by myslieť vo svojich úsporách aj na iné formy šetrenia a zabezpečenia. Buďto investícia do nehnuteľnosti, alebo garancia dostupnosti bývania v dôchodku, alebo je to podpora vzdelávania vlastných detí tým, že deti sú takým prirodzeným prvým pilierom pre každých rodičov, alebo je to iná forma šetrenia a ukladania voľných finančných prostriedkov.

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards