FMRS Report: The World after Brexit and Trump

On April 28, 2017, INESS in cooperation with Austrian Economics Center organized in Slovakia Free Market Road Show, a part of a series of conferences and panel discussions that tours all over Europe – from Scandinavia to Montenegro, from Spain to Ukraine. Over 400 experts participate overall, presenting aspects of key economic questions in 45 cities, involving the audience in a vital discussion on economic and public policy questions. The event in Bratislava has now become a tradition, with one of the highest turnouts. This year’s topic of th event was “The World after Brexit and Trump”.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards