INESS

Institute of Economic and Social Studies

skeng facebook twitter rss youtube

Môj dar:

Ďakujeme.sk
Market Finesse
Objednať Market Finesse
Cena Nadacie Orange za rok 2014banner-3banner-1banner-2

Blog

Práce veľa, pracujúcich málo

Ján Dinga, 11.12.2014 10:56 , zaradenie Blog
Kategórie: trh práce

Miera zamestnanosti ľudí v produktívnom veku na Slovensku dosahuje 60,7 %. Je to menej, ako miera zamestnanosti u našich susedov, Slovensko sa tiež v tejto štatistike nachádza výrazne pod európskym priemerom:

Zdroj: Eurostat

Na rozdiel od Česka, Poľska, a Maďarska, má Slovensko stále nižšiu mieru zamestnanosti ako v predkrízovom období. Kým zamestnanosť 15 až 64-ročných dosahovala v roku 2008 62,3 %, v tomto roku sa pohybuje na úrovni 60,7 %. Trend posledných rokov je síce mierne pozitívny, no straty slovenská zamestnanosť dobieha len veľmi pomaly.

To sa týka aj počtu pracujúcich. Tých vo veku 15 až 64 rokov Eurostat na Slovensku v roku 2008 evidoval 2 423-tisíc, no v súčasnosti (aj napriek pozitívnemu trendu posledných rokov) len 2 340-tisíc (teda pokles o 3,4 %). Pokles počtu pracujúcich je oproti predkrízovému obdobiu charakteristický pre väčšinu európskych krajín (priemerný pokles v EÚ28 dosiahol 2,4 %), vrátane Poľska a Českej republiky. Maďarsku sa podarilo zvýšiť zamestnanosť oproti predkrízovému obdobiu o 5 percentuálnych bodov, tento nárast však do veľkej miery ovplyvnila nízka štartovacia pozícia – maďarská miera zamestnanosti dosahovala v roku 2008 len 56,7 %, čo bola druhá najnižšia hodnota v EÚ. V Maďarsku sa tiež za posledného pol roka udial prudký nárast zamestnanosti, ktorý zaváňa skôr štatistickými úpravami, ako reálnou tvorbou pracovných miest.

Pozitívnymi príkladmi stúpajúceho počtu pracujúcich v našom priestore sú najmä germánske krajiny. V rokoch 2008 až 2014 stúpol počet pracujúcich v produktívnom veku v Rakúsku o  3 %, v Nemecku o 4,6 %, a vo Švajčiarsku o 5,8 %,  a to pri rastúcej miere zamestnanosti.

  pošli na vybrali.sme.sk  Delicious  digg  Linkuj  twitter