INESS

Institute of Economic and Social Studies

skeng facebook twitter rss youtube

Môj dar:

Ďakujeme.sk
Market Finesse
Objednať Market Finesse
Cena Nadacie Orange za rok 2014banner-3banner-1banner-2

Blog

Povedali na výbore

Radovan Ďurana, 09.02.2017 04:22 , zaradenie Blog
Kategórie: cena štátu

Inštitút pre finančnú politiku konzultoval novú prognózu vývoja slovenskej ekonomiky s analytikmi bánk a iných inštitúcií. Dostal od nich obvyklý verdikt: REALISTICKÁ

Že sa bude dariť vyrábať autá, že Jaguár mešká s investíciami, a bude klesať nezamestnanosť, to sa dočítate aj v novinách. Na výbore pre makroprognózy sa však diskutuje aj o iných zaujímavostiach. Našťastie sa zverejňujú zápisy z týchto stretnutí, a tak sme sa dozvedeli (v zátvorke sú komentáre autora):

•    Trh práce:

Otázka: Z čoho bude prameniť rast čistej inflácie?

Šrámková (IFP): Trh práce je veľmi napnutý, napr. 15 % nových pracovných miest bolo obsadených cudzincami. Nevie si predstaviť, že by rast čistej inflácie stále neprišiel.

Habrman (IFP) upozornil, že vplyv zvýšenia taríf (tarifných miezd vo verejnej správe nebude tak vysoký), sa dotýka iba časti zamestnancov a je kompenzovaný nárastom zamestnancov s nižšou mzdou.

VÚB nesúhlasí s prognózou miery nezamestnanosti blízko 6 % na konci horizontu, ktorá je príliš nízka. Ako je možné ju dosiahnuť vzhľadom na štruktúru nezamestnaných?

Šrámková (IFP): Nízka miera nezamestnanosti je daná efektom aktivačných opatrení, ktoré znižujú mieru nezamestnanosti a nie je možné stotožňovať súčasnú mieru nezamestnanosti s predkrízovou.

Habrman: Štruktúra nezamestnaných nie je taká zlá, ťažko zamestnateľní ľudia sú už súčasťou aktivačných opatrení, ktoré znižujú mieru nezamestnanosti o 2,4 p.b. Kľúčik (KRRZ): Priestor na znižovanie miery nezamestnanosti je daný aj tým, že krátkodobá nezamestnanosť dosahuje 5 %, kým pred krízou to boli 3 %.

•    Verejné financie
 

RRZ: Radi by videli deficit verejných financií, s ktorým ráta makroekonomický scenár.
 

Šrámková odpovedá, že nemá mandát zverejňovať údaje o deficite. (transparentnosť nado všetko)
 

Šrámková doplnila: Efekt QE znížil úroky na slovenských dlhopisoch podľa prepočtov IFP o 0,65-0,85 p.b. (to pri dlhu 42 mld. eur predstavuje úsporu 300 mil. eur ročne).
 

•    Poučenie z RRZ

Názor RRZ na investície na Slovensku (ktoré sú nižšie, ako sa predpokladalo): Podľa názoru RRZ sa po odstránení exogénnych (vonkajších) faktorov nepotvrdzuje výrazný vplyv EÚ fondov na dynamiku jadrových investícií. Pozorujú slabé jadrové investície od krízy a upozorňujú, že firmy v soft-indikátoroch uvádzajú nízky dopyt ako hlavnú brzdu svojich aktivít.

•    A na záver neprekvapujúca správa Národného kontrolného úradu:

Na základe kontroly EÚ fondov z 3. programovacieho obdobia tvrdia, že zodpovedné inštitúcie nie sú pripravené vypisovať výzvy. Vypisované sú ešte pomalšie ako v predchádzajúcom programovacom období. A aj tie, ktoré sú vypísané, sú veľmi nekvalitné a hrozí, že veľa výdavkov nebude uznaných.

  pošli na vybrali.sme.sk  Delicious  digg  Linkuj  twitter