INESS

Institute of Economic and Social Studies

skeng facebook twitter rss youtube

Môj dar:

Ďakujeme.sk
Market Finesse
Objednať Market Finesse
Cena Nadacie Orange za rok 2014banner-3banner-1banner-2

INESS v médiách

Do penzie opäť neskôr (Pravda)

INESS, 20.03.2017 11:20 , zaradenie INESS v médiách
Kategórie: trh práce

 Radovan Ďurana 11.3.2017 vysvetľoval pre Pravdu, prečo je nevyhnutné zvyšovať vek odchodu do dôchodku na Slovensku

 Zmena druhá.

Všetci, čo dosiahnu dôchodkový vek v tomto roku, idú do penzie o 76 dní neskôr, teda vo veku 62 rokov a 76 dní. "Takéto predlžovanie v roku 2017 je spôsobené relatívne výrazným zvýšením strednej doby dožitia v referenčných obdobiach, t. j. v rokoch 2009 až 2014. Pre isté okruhy osôb bude platiť aj po roku 2017 znížený dôchodkový vek," vraví Daniela Rodinová z tlačového odboru rezortu práce. Predlžovanie dôchodkového veku sa netýka: poistencov narodených do 31. decembra 1954, žien narodených do 31. decembra 1961, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí, a poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. alebo II. kategórie funkcií.

"V roku 2018 by sa mal predlžovať dôchodkový vek o 63 dní. O koľko sa však bude predlžovať dôchodkový vek, nie je možné spoľahlivo predpovedať viac ako rok dopredu, keďže predlžovanie dôchodkového veku je naviazané na strednú dĺžku života v referenčných obdobiach a referenčnom veku, ktorú vydáva Štatistický úrad SR a v súčasnosti ešte nie sú zverejnené údaje potrebné na určenie úpravy dôchodkového veku na roky 2019 a nasledujúce," uviedla Rodinová.

Podľa analytika INESS Radovana Ďuranu problém nespočíva vo veku odchodu do dôchodku, ale v tom, že dôchodkový systém je zásluhový a platený z odvodov. "Práve zásluhovosť a závislosť od odvodov zo mzdy vyvoláva napätie v rozpočte Sociálnej poisťovne, preto sa musí riešiť – skracovať doba poberania dôchodku. V porovnaní s inými krajinami sme vek odchodu do dôchodku začali posúvať veľmi neskoro. Hoci bola reforma prijatá už v roku 2012, odchod do dôchodku sa začal posúvať až v tomto roku. Mnohé iné krajiny pristúpili k tomuto kroku už pred krízou (ČR), iné tesne po kríze. Dnes má SR, s Maďarskom a s Maltou najnižší vek odchodu do dôchodku v Európe," vraví Ďurana. Ako dodal, posúvanie veku je nevyhnutné pre udržateľnosť verejných fi nancií, keďže doba poberania dôchodku sa stále predlžuje.

Od roku 2003 poberajú dôchodcovia dôchodok takmer o 2 roky dlhšie. Ak sa nemajú zvýšiť odvody pracujúcim, tak sa musí posunúť odchod do dôchodku. Iný názor má však Konfederácia odborových zväzov. "Už v roku 2003, keď bol prijímaný v súčasnosti platný zákon o sociálnom poistení, KOZ SR nesúhlasila s takým razantným zvyšovaním dôchodkového veku, aký bol v tomto zákone prijatý. Pre mužov táto úprava dôchodkového veku znamenala zvýšenie o dva roky, ale pre ženy to bolo zvýšenie o 5 až 9 rokov. Ešte sa neskončilo zvyšovanie dôchodkového veku z roku 2003 (pre niektoré skupiny žien, podľa počtu detí, bude trvať až do roku 2024) a vláda už presadila ďalšie zvyšovanie dôchodkového veku," uviedla hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov SR Martina Némethová. "Nepovažujeme súčasné zvyšovanie dôchodkového veku za primerané priemernému veku dožitia väčšinovej populácie Slovenska, a najmä zdravotnému stavu obyvateľstva. Podľa predbežných informácií sa k zvýšeniu dôchodkového veku o 76 dní v roku 2017 pridá ďalších 63 dní v roku 2018. To znamená, že za dva roky sa zvýši dôchodkový vek takmer o pol roka. Takýmto zvyšovaním dôchodkového veku sa veľmi rýchlo približujeme úrovni dôchodkového veku v ekonomicky vyspelejších členských štátoch EÚ, ale stále zaostávame v priemernom veku dožitia. Priemerní Slováci žijú o 5 až 7 rokov kratšie ako priemerní Rakúšania, Nemci alebo Taliani. Pritom na Slovensku nemáme také možnosti skoršieho odchodu do dôchodku a za takých výhodných podmienok pre zamestnancov ako v už spomenutých, ekonomicky vyspelejších členských štátoch EÚ. Svedčia o tom štatistiky, podľa ktorých je reálny dôchodkový vek v týchto štátoch nižší ako na Slovensku," povedala.

Dorota Hudecová
Pravda, 11.3.2017

  pošli na vybrali.sme.sk  Delicious  digg  Linkuj  twitter