INESS

Institute of Economic and Social Studies

Blog

Ekonomické reči 2: zdieľaná ekonomika vs. regulácie

INESS, 31.03.2017 11:41 , zaradenie Blog

29. marca 2017 sa v Zámockom pivovare v Bratislave konali už druhé Ekonomické reči.

Podujatia s názvom Koniec regulácií? Uber, Airbnb a ďalší sa zúčastnilo okolo 60 ľudí. S publikom diskutoval Róbert Chovanculiak z INESS, ktorý mal pripravené dva krátke vstupy venované fungovaniu zdieľanej ekonomiky vo všeobecnosti, a regulačnému rámcu tohto odvetvia na Slovensku.

V publiku boli zástupcovia médií, študenti, politici, podnikatelia a iní, ktorých daná téma zaujala. Živá debata prebiehala najmä medzi zástancami klasických taxislužieb a fanušíkmi zdieľanej ekonomiky. O tom, čo by pomohlo dané služby liberalizovať a ako odstrániť bariéry vstupu do podnikania sa diskutovalo aj po oficiálnej časti večera.

Prezentáciu Roberta Chovanculiaka k téme nájdete tu.

Ekonomické reči sú pravidelné diskusné večery, organizované INESS. Každý mesiac sa venujeme novej téme, pod taktovkou rôznych rečníkov. Vstup je voľný. Sledujte náš web a facebook pre informácie o ďalších podujatiach.