INESS

Institute of Economic and Social Studies

skeng facebook twitter rss youtube

Môj dar:

Ďakujeme.sk
Market Finesse
Objednať Market Finesse
Cena Nadacie Orange za rok 2014banner-3banner-1banner-2

Blog

INESS získal ocenenie Templeton Freedom Award 2010

Richard Ďurana, 28.10.2010 01:31 , zaradenie Blog
INESS sa podarilo už po druhý raz získať prestížne ocenenie Templeton Freedom Award, ktoré každoročne udeľuje americký Atlas Economic Research Foundation think-tankom z celého sveta za výnimočný prínos pri šírení myšlienok slobody.

Prepis tlačovej správy:

Atlas vyhlásil víťazov Templeton Freedom Awards 2010

Atlas s hrdosťou vyhlasuje víťazov 2010 Templeton Freedom Awards for Excellence in Promoting Liberty (TFA). Šestnásť vybraných think-tankov z desiatich krajín, reprezentujúcich tri kontinenty, bolo vybraných spomedzi 132 think-tankov zo 48 krajín nezávislou odbornou porotou.

Cez program bolo za posledných 7 rokov pridelených viac ako 1,5 mil. dolárov v oceneniach a grantoch. S tohoročným ocenením získava každý víťaz cenu 10 000 dolárov. TFA zahŕňa 8 rôznych kategórií (pozri nižšie), v ktorých sú v každej udelené 2 ocenenia.

A víťazmi sú ...

Kategória Protrhové riešenia chudoby

The Korea Economic Research Institute z Južnej Kórey za jeho Projekt reformy regulácie (Regulatory Reform Project), v ktorom 130 odborníkov z rôznych oblastí skúmalo opodstatnenosť a efektívnosť približne 5000 regulácií evidovaných vládnym Regulačným výborom pre reformu.

The Independent Institute z Kalifornie za knihu Poučenia z chudoby: Triumf podnikateľského ducha (Lessons from the Poor: Triumph of the Entrepreneurial Spirit) od Alvara Vargasa Llosu, ktorý ukázal presvedčivé dôkazy podnikateľskej energie, ktorá je skutočným katalyzátorom ekonomického pokroku a tvrdí, že rozvojové krajiny by sa mali zamerať skôr na tvorbu bohatstva než na distribúciu.

Kategória Dosah na študentov

Free to Choose Network z Pensylvánie za jeho online projekt izzit.org, jedinečný informačný prostriedok, ktorý ročne pokrýva 19 miliónov študentov s originálnymi videami, ktoré šíria idey slobodnej spoločnosti na amerických školách.

Central Asian Free Market Institute z Kirgizstanu za jeho iniciatívu Obnova hodvábnej cesty, ktorá uvádza mladú generáciu do základných ideí slobodnej spoločnosti, so zameraním na osobné slobody, trhovú ekonomiku a právny štát formou týždňového tábora, filmových večerov a diskusných fór.

Kategória Sociálne podnikanie

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Economic y Social (FUSADES) zo Salvadoru za svoj program Posilnenie sociálnej akcie (Strengthening Social Action), ktorý bojuje proti chudobe na vidieku tým, že pomáha modernizovať poľnohospodárske postupy, zariadenia a požatevné metódy prostredníctvom technickej pomoci produkovať kvalitnejšie produkty a efektívnejším umiestňovaním produktov na trhu.Common Sense Society z Maďarska za jeho Začnite! Podnikateľský projekt (Start Up! Entrepreneurship Project), mnohostranný projekt, ktorého cieľom je podporiť myšlienku podnikania prostredníctvom vzdelávacích a medzinárodných worskshopov, panelových diskusií, prednášok, čítacích skupín a mediálnych udalostí.

Kategória Etika a hodnoty

Acton Institute z Michiganu za svoju prvú sériu dokumentov určených na komunikáciu o význame cností, obmedzenej úlohy vlády a slobodného podnikania pre široké publikum, konkrétne Povolanie podnikateľ (The Call of the Entrepreneur)Zrodenie slobody (The Birth of Freedom).

Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE) z Venezuely za svoju iniciatívu Krajina vlastníka (Country of Owner), ktorá podporuje informovanosť o jednom najzákladnejších ľudských práv, vlastníckeho práva, a podporuje myšlienky a činy v prospech súkromného vlastníctva prostredníctvom vzdelávacích aktivít.

Kategória Iniciatíva vo vzťahoch s verejnosťou

Instituto Juan de Mariana zo Španielska za ich Zelené pracovné miesta (Green Jobs) a Kampaň za zelenú energiu (Green Energy Campaign), ktoré ilustrujú konzekvencie vládnych zásahov do trhu s energiou tým, že ukazujú, že každé zelené pracovné miesto vytvorene španielskou vládou zničí 2 pracovne miesta v súkromnom sektore. TaxPayers' Alliance z Veľkej Británie za ich Pay Cheque Transparency Project, ktorý sa zameriava na rast platieb verejného sektora a zavádza vyššiu transparentnosť do odmeňovania dotovaného daňovými poplatníkmi, čím podporujú verejnosť a média v konaní na kontrolu ďalšieho veľkého zvyšovania miezd.

Kategória Cena za medialnu inovaciu

The Prometheus Institute z Kalifornie za ich iPhone aplikáciu DIY Democracy ktorá umožňuje občanom znížiť záťaž vlády v ich živote. Mercatus Center na George Mason University za "Fear the Boom and Bust" vzdelávacie video, ktoré hovorí o myšlienkach dvoch najznámejších ekonómov 20. storočia, Friedrich von Hayekovi a John Maynard Keynesovi.

Kategória Cena za zvláštny úspech univerzitných centier

Center for Vision and Values na Grove City College v Pensylvánii za ich konferencie, večerné prednášky Freedom Readers, zavádzanie protrhových princípov na neekonomické odbory a uskutočnenie 1550 mediálnych výstupov v známych médiách  vrátane The Wall Street Journal, Associated Press, a National Review Online.

Financial Markets Working Group z Mercatus Centre na Geroge Mason University vo Virginii za ich výskum zameraný na príčiny a možné riešenia hospodárskej krízy, vyvracajúc mýty, že za krízu je zodpovedný voľný trh a ukazuje alternatívne vysvetlenie podložené dôkazmi.

Kategória Cena za výnimočný počin mladých inštitútov

Transition Institute z Číny za ich početné snahy o šírenie myšlienok slobodného trhu, slobody, ľudských práv a právneho štátu v Číne, vrátane Protimonopolného výskumu poskytovania verejných služieb, občianskej výchovy, právneho výskumu a návrhov. Institute of Economic and Social Studies (INESS) zo Slovenska za ich projekt Cena štátu, ktorý približuje mladej generácii všeobecné poznatky o základných mechanizmoch a proporciách verejných financií.

Tlačovú správu preložil Juraj Galvánek


  pošli na vybrali.sme.sk  Delicious  digg  Linkuj  twitter