INESS

Institute of Economic and Social Studies

skeng facebook twitter rss youtube

Môj dar:

Ďakujeme.sk
Market Finesse
Objednať Market Finesse
Cena Nadacie Orange za rok 2014banner-3banner-1banner-2

o iness

O INESS - Inštitúte ekonomických a spoločenských analýz

 

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz pôsobí v oblasti analýz zameraných na uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu a ich dopadov v podmienkach slovenskej ekonomiky od januára 2006. Nezávislý think tank INESS monitoruje činnosť a financovanie verejného sektora, hodnotí efekty legislatívnych zmien, vypracováva sektorové analýzy a tiež komentuje aktuálne ekonomické a spoločenské témy. Cieľom INESS je rozšíriť všeobecné povedomie o spôsobe fungovania trhového mechanizmu, efektov štátnych zásahov a ich dopadov na spoločnosť a životy bežných ľudí. Medzi prioritné oblasti záujmu INESS patrí daňový a odvodový systém, zdravotníctvo, monetárna politika, problematika EÚ, regulácie a vlastnícke práva. V súčasnosti je INESS najcitovanejším ekonomickým think tankom v médiách na Slovensku.

INESS je nezávislé, neštátne a apolitické občianske združenie založené fyzickými osobami, ktoré je financované výhradne z darov fyzických osôb a príjmov z vlastnej činnosti. Aktivity inštitútu zahŕňajú výskumnú, publikačnú, poradenskú a vzdelávaciu činnosť, zameranú na riešenie aktuálnych ekonomických a spoločenských problémov z pohľadu rešpektovania vlastníckych práv ako záruky osobnej slobody a mierového spolužitia.

DOTERAJŠIA ČINNOSŤ

Členovia INESS pravidelne v médiách komentujú legislatívne návrhy a aktuálne ekonomické a spoločenské témy. Za prvé štyri roky činnosti zaznamenal INESS viac ako 1500 mediálnych výstupov (audiovizuálnych vystúpení alebo článkov, resp. citácií v tlačených médiách). Okrem článkov publikovaných v médiách je možné každý deň nájsť na stránke www.iness.sk čerstvé komentáre na aktuálne dianie.

Najvýznamnejšími výstupmi od začiatku pôsobenia sú Analýza sociálneho systému SRNávrh riešenia hlavných nedostatkov sociálneho systému SR podľa stavu k 31.12.2005, kniha Zdravý zisk pojednávajúca o funkcii zisku v zdravotníctve, štúdia Úspory a zdroje verejných financií (spolu s Nadáciou F.A. Hayeka a Konzervatívnym inštitútom M.R. Štefánika), či projekt CENA ŠTÁTU, ktorý INESS spustil v decembri roku 2006.

Nosným pilierom tohto dlhodobého projektu je internetový portál http://www.cenastatu.sk/, ktorý na jednom mieste koncentruje presné a aktuálne informácie o jednotlivých zložkách verejných financií. Pomocou interaktívnych súčastí stránky či prepočtov všetkých položiek na pracujúceho alebo na jedného občana má projekt ambíciu zlepšiť povedomie o fungovaní a proporciách verejných financií, a to najmä u študujúcej mládeže, novinárov a širokej verejnosti ako takej. Jeho súčasťou je napríklad grafické znázornenie štruktúry verejných výdavkov formou plagátu (Vesmír verejných výdavkov), ktorý už bol schválený Ministerstvom školstva SR ako vhodná učebná pomôcka pre vzdelávanie v oblasti ekonómie na stredných školách. Edukačnú úlohu plní aj interaktívny obchod s verejnými službami Nakúp si svoj štát. Prostredníctvom neho sa môže každý návštevník stránky vžiť do pozície napríklad poslanca a zostaviť svoj štát podľa vlastných predstáv a preferencií. Po ukončení nákupu sa dozvie, o koľko sa ním zostavený štát líši od súčasného stavu a koľko by ušetril na daniach na priemerného obyvateľa Slovenska. V roku 2007 okrem pravidelnej aktualizácie rokov 2006, 2007 a 2008 na stránke pribudla ďalšia interaktívna funkcia – Koľko platíte Vy osobne? – ktorá Vám po vyplnení stručného formulára vypočíta, koľko platíte za služby štátu, a koľko zo svojho pracovného času pracujete na seba a koľko na štát. Na rozdiel od bežných daňových kalkulačiek zohľadňuje napríklad to, či sporíte v II. pilieri dôchodkového poistenia, Vaše nájomné, náklady na pohonné hmoty, koncesionárske poplatky či koľko vyfajčíte cigariet a vypijete alkoholu.

Minulý rok sme na stránke Cena štátu uviedli ďalší projekt - Plytvanie štátu. Jeho cieľom je zamerať pozornosť verejnosti na množstvo prípadov neefektívneho nakladania s verejnými zdrojmi a poukázať tak na existujúce rezervy vo verejných financiách. Tieto prostriedky by mohli byť použité na financovanie priorít, akými sú napríklad deficit prvého dôchodkového piliera, zdravotníctvo či školstvo.

Cena štátu bola ocenená ako najlepší európsky internetový projekt roku 2007 na inauguračnom odovzdávaní cien Golden Umbrella Think Tanks Awards, ktoré v Londýne organizoval Stockholm Network. Tento portál sa podarilo zaradiť do rodiny stránok portálu SME.sk. INESS pracuje na jeho šírení do susedných krajín pričom, hotová je už jeho česká mutácia.

V roku 2008 získal projekt Cena štátu ešte významnejšie ocenenie: spomedzi viac než 170 prihlášok z 58 krajín sveta zo 4 kontinentov získal cenu v kategórii Inovatívne médiá v rámci programu The 2008 Templeton Freedom Awards, ktoré organizuje americký Atlas Economic Research Foundation.

INESS je vydavateľom mesačníka Market Finesse, ktorý pravidelne vychádza od apríla 2006.

Členovia INESS pravidelne prednášajú na konferenciách a odborných fórach týkajúcich sa verejných financií, sociálneho systému, zdravotníctva, monetárnej politiky a iných.

INESS tiež organizuje diskusné fóra, odborné semináre a vzdelávacie podujatia (napr. letný The Liberty English Camp).

Späť