INESS

Institute of Economic and Social Studies

skeng facebook twitter rss youtube

Môj dar:

Ďakujeme.sk
Market Finesse
Objednať Market Finesse
Cena Nadacie Orange za rok 2014banner-3banner-1banner-2

o iness

Ľudia

Mgr. Richard Ďurana, PhD.
riaditeľ
Pracuje v INESS od začiatku jeho činnosti v roku 2006. Po ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave absolvoval postgraduálne štúdium na Chemickom ústave SAV, kde pracoval ako vedecký pracovník - biochemik.
Venuje sa hospodárskej politike, verejným financiám, duševnému vlastníctvu.                                                     Pôsobí aj ako fellow francúzskeho IREF.
richard.durana@iness.sk
Mgr. Juraj Karpiš
analytik
Je spoluzakladateľom INESS a členom od jeho vzniku. Ukončil Fakultu manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný manažment. Predtým, ako začal pôsobiť v INESS, bol zamestnaný v komerčných finančných inštitúciách v zahraničí a na Slovensku.
Zameriava sa na hospodársku politiku, verejné financie, sociálny systém a zdravotníctvo.
Je členom Klubu ekonomických analytikov
juraj.karpis@iness.sk
Mgr. Radovan Ďurana
analytik
Ako spoluzakladajúci člen pôsobí v INESS od začiatku jeho činnosti. Po ukončení Fakulty manažmentu UK v Bratislave (špecializácia finančný manažment) pracoval v komerčnej banke v zahraničí ako analytik.
Oblasťou jeho záujmu sú verejné financie, sociálny systém, energetika.
Pôsobí aj ako fellow francúzskeho IREF.
radovan.durana@iness.sk
 

Ing. Martin Vlachynský
analytik
Po predchádzajúcej spolupráci nastúpil do INESS ako nový člen v roku 2012. Vyštudoval na Ekonomicko-správní fakulte MU v Brne, následne absolvoval master štúdium na University of Aberdeen. Niekoľko rokov pracoval ako špecialista na web marketing a sociálne siete.
Zaoberá sa hospodárskou politikou, energetikou a prírodnými zdrojmi.
martin.vlachynsky@iness.sk

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.
analytik
Do INESS nastúpil po predchádzajúcej spolupráci v roku 2015. Absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium na katedre Verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Predchádzajúce pracovné skúsenosti má ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu.
robert.chovanculiak@iness.sk
  Bc. Monika Olejárová
junior analytička/office manager
V INESS pôsobí od roku 2014. Je študentkou medzinárodnej hospodárskej diplomacie na Ekonomickej Univerzite, študovala na Technische Universität Dresden a Wirtschaftsuniversität Wien. Poskytuje analytikom operatívnu a organizačnú podporu.
monika.olejarova@iness.sk
Adam Dzurák
stážista
Študent manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a absolvent semestra ekonómie na Istanbulskej univerzite. Rozhodnutie pripojiť sa k INESS bolo motivované zážitkami zo SREK-u (Seminár rakúskej ekonómie každoročne organizovaný INESS). Adam asistuje analytikom a pomáha pri organizovaní eventov.
adam.dzurak@iness.sk
Bc. Jaroslava Šepeľová
stážista
Študentka Daňovníctva a daňového poradenstva na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V súčasnosti pôsobí aj ako finančná analytička spoločnosti FinStat. V INESS pôsobí ako "Deregulátorka" na projekte zlepšovania podnikateľského prostredia.
   
 
Jana Halanová
event manažérka
Má skúsenosti ako event manažérka pre rôzne spoločnosti obzvlásť z IT oblasti, v súčasnosti sa venuje najmä komplexným kreatívnym stratégiám v marketingu, SEO optimalizácii a analýzam. Pre INESS organizuje konferencie, prednášky a ďalšie podujatia.
jana.halanova@iness.sk
Ing. Peter Adamovský
stážista
Doktorand ekonomickej teórie na Ekonomickej univerzite v Bratislave so zameraním štúdia na inovačnú ekonomiku a freelancer píšuci pre anglicky písané periodikum The Slovak Spectator. S INESS sa rozhodol spolupracovať, pretože ho zaujíma okrem ekonomickej teórie aj reálne fungovanie spoločnosti. Petrovou úlohou je asistovať analytikom pri ich práci.
   
 
Martin Mikloš
stážista
Študent filozofie, politológie a ekonómie na University of Oxford. V minulosti stážoval aj na Ministerstve financií či Ministerstve práce. Pre INESS sa rozodol pracovať, aby získal iný pohľad na fungovanie verejnej správy.
   
Martin Garaj
stážista
Študent medzinárodného podnikania na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. V INESS si ako asistent analytikov rozširuje obzory a naberá skúsenosti.
   
 

 

Späť