INESS

Institute of Economic and Social Studies

skeng facebook twitter rss youtube

Môj dar:

Ďakujeme.sk
Market Finesse
Objednať Market Finesse
Cena Nadacie Orange za rok 2014banner-3banner-1banner-2

Videoprednáška č.8: Možné východiská zo súčasnej situácie, reálne riešenia

Videoprednáška č.8: Možné východiská zo súčasnej situácie, reálne riešenia

INESS , 12.12.2012 07:08
Kategórie: vzdelávanie, UPMS

Juraj Karpiš vo svojej poslednej videoprednáške pre Univerzitu pre moderné Slovensko hovorí o možných riešeniach súčasnej dlhovej krízy v Európskej únii. 

 
  

Viac >
Videoprednáška č.7: Inflácia verzus deflácia

Videoprednáška č.7: Inflácia verzus deflácia

INESS , 05.11.2012 05:48
Kategórie: inflácia, vzdelávanie, UPMS

Juraj Karpiš vo svojej siedmej videoprednáške pre Univerzitu pre moderné Slovensko hovorí o inflácii a deflácii. 

Viac >
Videoprednáška č.6: Nástroje menovej politiky na boj s recesiou

Videoprednáška č.6: Nástroje menovej politiky na boj s recesiou

INESS , 11.07.2012 03:57
Kategórie: monetárna politika, vzdelávanie, UPMS

Juraj Karpiš vo svojej šiestej videoprednáške pre Univerzitu pre moderné Slovensko hovorí o cieľoch monetárnej politiky a monetárnej stimulácie.

Viac >
Videoprednáška č.5: Nástroje rozpočtovej politiky v čase hospodárskeho oslabenia

Videoprednáška č.5: Nástroje rozpočtovej politiky v čase hospodárskeho oslabenia

INESS , 03.02.2012 02:28
Kategórie: vzdelávanie, verejné financie, trh, rakúska ekonómia, UPMS

Juraj Karpiš z INESS vo svojej piatej videoprednáške pre Univerzitu pre moderné Slovensko hovorí o snahe ovplyvniť ekonomiku krajiny cez verejné výdavky a verejné príjmy v čase hospodárskej recesie.

Viac >
Videoprednáška č.4: O príčinách dlhovej krízy v USA

Videoprednáška č.4: O príčinách dlhovej krízy v USA

INESS , 20.12.2011 01:14
Kategórie: dlhová kríza, vzdelávanie, UPMS

Juraj Karpiš z INESS vo svojej štvrtej videoprednáške pre Univerzitu pre moderné Slovensko hovorí o príčinách dlhovej krízy v Spojených štátoch amerických a o vážnosti situácie za oceánom v porovnaní s dianím v Európe.

Viac >
Prednáška 3: O príčinách dlhovej krízy v Eurozóne

Prednáška 3: O príčinách dlhovej krízy v Eurozóne

INESS , 16.11.2011 12:59
Kategórie: dlhová kríza, vzdelávanie, UPMS

Juraj Karpiš z INESS v tretej videoprednáške pre Univerzitu pre moderné Slovensko hovorí o kľúčových faktoroch, kvôli ktorým sa podľa neho Európa dostala do dlhovej krízy, teda situácie, kedy viaceré krajiny nie sú schopné splácať svoje záväzky.

Viac >
Prednáška 2: Fungovanie dnešného finančného systému

Prednáška 2: Fungovanie dnešného finančného systému

INESS , 16.11.2011 12:58
Kategórie: vzdelávanie, UPMS

Juraj Karpiš z INESS vo svojej videoprednáške pre Univerzitu pre moderné Slovensko vysvetľuje fungovanie súčasného finančného systému a hovorí o dolári - svetovej rezervnej mene.

Viac >