INESS

Institute of Economic and Social Studies

skeng facebook twitter rss youtube

Môj dar:

Ďakujeme.sk
Market Finesse
Objednať Market Finesse
Cena Nadacie Orange za rok 2014banner-3banner-1banner-2

Slovenská nezamestnanosť v 4 grafoch

Slovenská nezamestnanosť v 4 grafoch

Róbert Chovanculiak , 15.02.2017 03:21
Kategórie: nezamestnanosť, trh práce

Nezamestnanosť na Slovensku má svoju špecifickú štruktúru. Veľkú jej časť tvoria dlhodobo nezamestnaní (nezamestnaní viac ako rok). V rokoch 2007-2008, keď sme mali najnižšiu mieru nezamestnanosti v histórii (pod 10 %), sa vyšplhal podiel dlhodobo nezamestnaných na...

Viac >
Problém nezamestnanosti nevysvetlia len čísla

Problém nezamestnanosti nevysvetlia len čísla

Róbert Chovanculiak , 31.01.2017 02:50
Kategórie: trh práce, nezamestnanosť

Pohľad na svet cez agregáty môže byť nebezpečný. Predovšetkým, keď z nich chcete vyčítať to, či sa niekomu chce, alebo nechce pracovať.

Viac >
Politika trhu práce zvyšuje nezamestnanosť

Politika trhu práce zvyšuje nezamestnanosť

Róbert Chovanculiak , 17.01.2017 02:54
Kategórie: trh práce, nezamestnanosť

Štát používa neefektívne nástroje na tvorbu pracovných miest. Najefektívnejšia forma tvorby zamestnanosti je v prvom rade jej nebrániť odvodmi a reguláciami.

Viac >
Čo nám vlastne vraví model?

Čo nám vlastne vraví model?

Radovan Ďurana , 17.05.2016 02:14
Kategórie: nezamestnanosť

Ekonometricky sa už dá zmerať všetko, aj to, či ste šťastnejší pri pohľade na štátnu diaľnicu, alebo súkromnú cestu. Samozrejme, ekonometricky sa dá merať aj to, čo má vplyv na dlhodobú alebo štrukturálnu nezamestnanosť. Tí opatrnejší síce radšej používajú slovo...

Viac >
Nezamestnanosť ako výzva pre novú vládu

Nezamestnanosť ako výzva pre novú vládu

Martin Vlachynský , 05.05.2016 10:41
Kategórie: nezamestnanosť

Problém nezamestnanosti je absolútnou stálicou všetkých politických programov. Programové vyhlásenie vlády 2016-2020 (PVV) nie je výnimkou. Ako aj pri iných bodoch programu, aj opatrenia na boj proti nezamestnanosti majú príchuť nedovareného obeda.

Viac >
Nezamestnanosť furt bolí, aj keď klesla na úroveň Európskej únie

Nezamestnanosť furt bolí, aj keď klesla na úroveň Európskej únie

Radovan Ďurana , 04.01.2016 06:09
Kategórie: nezamestnanosť

Ekonomika prudko rastie, ale pracovné miesta pribúdajú pomaly. I napriek zrýchleniu tvorby pracovných miest v poslednom roku, výdatne poháňanej dočasnými eurofondmi, máme o 102-tisíc nezamestnaných viac ako v predkrízovom roku 2008 (počet obyvateľov vo veku 20 až 64...

Viac >