O nás

Organizátorom Ekonomického base campu je INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie, ktoré funguje na Slovensku od roku 2006. Poslanie INESS je kontrola a advokácia politík zameraných na dlhodobý ekonomický rozvoj Slovenska, efektívne vynakladanie verejných financií, podpora decentralizovaných občianskych riešení a podpora slobodného zodpovedného rozhodovania občanov.

INESS monitoruje fungovanie a financovanie verejného sektora, vyhodnocuje dopady legislatívnych zmien na ekonomiku a spoločnosť, navrhuje reformy a vyjadruje sa k aktuálnym ekonomickým a sociálnym otázkam prostredníctvom publikovania článkov, štúdií a podcastov, organizovaním podujatí a
vzdelávacích programov. Medzi úspešné dlhodobé projekty patria Cena štátu, Ekonomická olympiáda, Ekonomické reči či Byrokratický index. V súčasnosti je INESS jedným z najcitovanejších think tankov v médiách na Slovensku, s viac ako 1500 mediálnymi výstupmi v relevantných celonárodných médiách ročne.

Viac informácií o INESS a našej činnosti nájdete na našej stránke tu.