Povedali o EBC

„Vysoko oceňujem výber prednášok aj spôsob akým boli podané, mám pocit, že som mohol prejaviť svoje existujúce vedomosti, ale naučiť sa aj veľa nového. Veľmi dobre hodnotím aj aktivitu, ktorá mnohým zlepšila prehľad o jednotlivých rezortoch a dala praktickú skúsenosť.  Čerešnička na torte je komunita, či už z rádov organizátorov alebo účastníkov, cítil som sa veľmi príjemne.– odkázal Samuel Remenár, absolvent EBC v roku 2022.