Ekonomická olympiáda otvára brány do nových ročníkov

So začiatkom nového školského roka spúšťa najväčšia vedomostná súťaž v ekonómii a financiách prihlasovanie pre stredné aj základné školy.

Ekonomická olympiáda otvára brány do nových ročníkov

O výhodách ekonomických zručností snáď nemusíme polemizovať. Každému človeku sa zídu určité ekonomické základy, pretože ekonómia a finančná gramotnosť nie sú len pre pánov v oblekoch s titulmi. Všetci sa denne stretávame s ekonomickými rozhodnutiami, či už sme si toho vedomí alebo nie. Ak porozumieme základom, znižuje sa riziko finančných problémov, vieme lepšie vyhodnotiť ekonomické nezmysly a nepoddáme sa vplyvu populizmu a hoaxov. Cieľom Ekonomickej olympiády je motivovať mladých ľudí k záujmu o ekonomické témy, podporiť budúcich nádejných ekonómov v ďalšom štúdiu a upozorniť na potrebu väčšieho priestoru pre ekonómiu v školských osnovách. INESS preto v školskom roku 2023/2024 opäť organizuje olympiádu pre stredné aj základné školy. Tento projekt zažíva veľký úspech, čo sa prejavuje rastúcim počtom škôl, ktoré sa každý rok zapoja, a tiež počtom súťažiacich.

Ekonomická olympiáda pre stredné školy

Stredoškolská súťaž otvára už 7. ročník a je určená pre študentov všetkých typov stredných škôl v 1. - 5. ročníku, alebo vyšších ročníkov osemročných gymnázií. Otestovať sa môže každý študent, bez ohľadu na to, či má hodiny ekonómie v rozvrhu alebo plánuje ďalej študovať ekonómiu. Len minulý školský rok sa do olympiády zapojilo 10 120 stredoškolákov, za celú históriu súťaže je to viac ako 45 000 absolventov stredoškolskej olympiády.


                                            Celoslovenské finále Ekonomickej olympiády pre stredné školy

Olympiáda prebieha v štyroch kolách. Prvé školské kolo prebieha formou online testu, za prítomnosti pedagogického dozoru. Najlepší riešitelia postupujú do krajského kola, kde ich čaká test už aj s otvorenými otázkami. V celoslovenskom finále si zmeria sily 50-tka najlepších mladých ekonómov z celého Slovenska, z ktorých piati postúpia do medzinárodného kola.

Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, môžu sa dostať na zaujímavé stáže alebo vyhrať hodnotné ceny, ktoré poskytujú partneri projektu. 
Ekonomickú olympiádu pre stredoškolákov v roku 2023 podporujú: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, PwC, TEPEDE, Martinus, ABCedu, portál Zones, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity a Ekonomická fakulta, TUKE.

Ekonomická olympiáda pre základné školy

Po úspešných šiestich rokoch stredoškolskej EO sa minulý rok po prvýkrát uskutočnila súťaž aj pre mladších žiakov: 7. - 9. ročník ZŠ. V prvom ročníku sa zaregistrovalo viac ako 200 základných škôl, z ktorých sa zapojilo viac ako 4400 súťažiacich. Cieľom je oboznámiť žiakov so základnými pojmami z ekonómie a financií, povzbudiť ich k ekonomickému mysleniu a uľahčiť prípravu na zodpovedný život v dospelosti.


                                                                        Žiaci základnej školy pri testovaní v Ekonomickej olympiáde

V novom školskom roku pokračuje Ekonomická olympiáda aj pre základné školy a oficiálne spúšťa registráciu do druhého ročníka.

Súťaž pre ZŠ prebieha iba jedným, školským kolom formou online testu, za prítomnosti pedagogického dozoru. Žiakov a žiačky s najlepšími výsledkami v kraji odmeníme diplomom a cenami. Celá olympiáda ako aj registrácia je úplne zadarmo, stačí sa zúčastniť.

Za podporu Ekonomickej olympiády pre ZŠ v roku 2023 ďakujeme našim partnerom: Slovenská banková asociácia, Nadácia VÚB, Slovenská asociácia poisťovní, TEPEDE, PwC Slovensko, vydavateľstvo ABCedu, Institut ekonomického vzdělávání (INEV). 

Všetky informácie a prihlasovanie do olympiády pre stredné aj základné školy nájdete na webe Ekonomickej olympiády: ekonomickaolympiada.sk.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards