INESS na Move Slovensko

Martin Vlachynský sa ako zástupca INESS zúčastnil 13. novembra 2017 podujatia MOVE Slovensko, ktoré organizovalo združenie Nová generácia ako svoju ideovú konferenciu.

INESS na Move Slovensko

Témou konferencie bolo Ako posunúť Slovensko k európskemu štandardu? Hlavným cieľom bolo vytvorenie platformy, ktorá na báze pracovných skupín a vzájomnej diskusie medzi pozvanými odborníkmi ponúkne priestor pre kreovanie ideového programu, ktorý posunie Slovensko k európskemu štandardu.

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards