Byrokratický index 2017

Po roku pripravil inštitút INESS nové vydanie Byrokratického indexu pre rok 2017. Ten sleduje na modelovom príklade malej výrobnej firmy množstvo byrokratickej záťaže, s ktorou sa podnikateľ musí počas jedného roka vysporiadať, ak chce splniť všetky zákonné povinnosti.

Byrokratický index 2017

V roku 2017 musí takýto podnikateľ stráviť počas roka 164 hodín, aby splnil 78 povinností, ktoré na neho regulácie kladú. Stojí ho to 1651 eur. Oproti minuloročným výsledkom prišlo k minimálnemu zlepšeniu o 1 hodinu, keď z pôvodného počtu 79 ubudla jedna povinnosť z oblasti odpadového hospodárstva[1]. Ročné náklady kvôli rastúcej priemernej mzde stúpli o 56 eur. Časovo najnáročnejšou agendou bola byrokracia týkajúca sa mzdových otázok a administrácie pracovných povinností, ktorá dosiahla 38 hodín.

Tento rok sa do merania byrokratickej záťaže zapojili aj partneri z Bulharska a Českej republiky. Pre našich podnikateľov môže byť potešujúce, že v oboch krajinách musia podnikatelia stráviť o niečo viac času (199,5 hodín v Česku a 175 hodín v Bulharsku). Na Slovensku však majú podnikatelia pred sebou najvyšší počet povinností a aj najvyššie ročné náklady.

Od jesene 2016 sme najmä zo strany Ministerstva hospodárstva SR zaznamenali zvýšený záujem aktívne riešiť niektoré problémy podnikateľov. Napríklad v podobe balíčka 34 opatrení. Prechod opatrení do praxe je však pomerne pomalý a viaceré z nich sú sfinalizované v zmrzačenej podobe. Najviac chýbajú funkčné opatrenia, ktoré by byrokraciu riešili systematicky.

 


[1] Spätne sme upravili aj výsledky Indexu za rok 2016, kvôli úpravám metodiky Indexu v roku 2017 na základe podnetov zahraničných partnerov.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards