Sulík na ne stavil svoj krk, nové výpočty odvodového bonusu sú však tiež chybné

Marián Jánoš pre Denník N píše na tému odvodového bonusu a jeho reformy.

Sulík na ne stavil svoj krk, nové výpočty odvodového bonusu sú však tiež chybné

Užili ste si leto? Odvodový bonus veľmi nie.

Začiatkom leta prezentovala SaS nové prepočty ich kľúčovej reformy. Tlačová konferencia mala ambiciózny podtitul "odvodový bonus je finálne prepočítaný". Ako sa neskôr ukázalo, prepočty sú chybné a SaS by si ich mala opäť zopakovať.

"Podľa prepočtov INEKO založených na mikrodátach Sulík nadhodnotil kvôli nesprávnemu výberu vstupných dát príjmy verejných financií pri svojom najnovšom prepočte o vyše miliardu eur a pri staršom dokonca o tri. Odporúčame, aby SaS prepočítala reformu nanovo na základe neskreslených dát"

Nadhodnotenie príjmov reformy je samozrejme problém, pretože v dôsledku tejto chyby je reforma vysoko deficitná – a nie "len" na zdravotných odvodoch. Richard Sulík však na neutrálnosť reformy dosť nerozvážne stavil svoj krk.

"Odvodový bonus, ak nechám bokom zdravotníctvo, je na nule. Na to dám krk." (Rozhovor pre Trend)

Čo sa vlastne stalo? IFP na môj podnet potvrdilo, že dodalo SaS chybné vstupné údaje, konkrétne o príjmoch zamestnancov, SZČO a dohodárov – čo je najkľúčovejší vstup, bez ktorého nie je možné dopočítať sa k správnym dopadom reformy. Rozdiel je takmer 3 miliardy v hrubých príjmoch v neprospech reformy. Dosť na to aby sme výpočty SaS prestali brať vážne. Chyba sa týka aj vstupných dát INESS. Takže hoci výpočty INESSnedopadli pre reformu slávne, sú už irelevantné a príliš optimistické.

Akokoľvek môže byť lákavé zhodiť všetku vinu na IFP, treba si pripomenúť, že Sulíkov tím tieto chybné údaje sprvu preveril a vyhlásil o nich, že sú správne.

"Oveľa presnejší je kontrolný výpočet cez reálne vybranú daň z príjmov, ktorý síce Jánoš spomenul, ale evidentne si ho nevypočítal. My sme si ho na dátach 2016 urobili a naše vypočítané hrubé príjmy sedia." (Peter Cmorej)

Pôsobenie Petra Cmoreja – experta SaS na odvodový bonus, by vystačilo hneď na niekoľko blogov, mám dostatok dôvodov predpokladať, že reforme dostatočne nerozumie, len zakrýva neporiadok po Richardovi Sulíkovi. Primárny problém však nie je v novom expertovi, ale v starej a chybnej reforme. Ak si myslíte, že Peter Cmorej je naozajstný expert na odvodový bonus, odporúčam preštudovať tento zoznamom výhrad k jeho nepravdivým a zavádzajúcim výrokom.

Pozoruhodné je, že teraz sa svojou skúškou správnosti bráni aj voči údajom INEKO. Avšak historická skúsenosť hovorí, že podozrivé nie sú datá INEKO, ale skúšky správnosti od SaS.

"Úplne korektné asi nebudú ani dáta, ktoré má INEKO, lebo keď sme si robili skúšku správnosti cez reálne vybranú daň z príjmov a použili dáta z INEKO, vyšlo nám, že štát vybral od fyzických osôb o 300 miliónov na dani z príjmov viac, ako by mal" (Peter Cmorej)

Od Petra Cmoreja som verejne žiadal aby túto skúšku správnosti zverejnil. Odmietol, nechce ju podrobiť verejnej kontrole. Nestalo sa tak prvýkrát. Napriek tomu mu viem pomôcť. INEKO neprepočítavalo všetky zdaniteľné príjmy, iba nasledovnú časť – zamestnancov, SZČO a dohodárov. Test ktorý Cmorej spomína overuje všetky zdaniteľné príjmy, teda aj tie, s ktorými rátala SaS. Práve oni sú určite jedným z dôvodov prečo ich skúška správnosti nevychádza.

V nových výpočtoch SaS bolo totiž veľa chýb, ktoré nemajú na koho zvaliť a my si dnes časť z nich ukážeme.

Dôsledné prepočty?

Sulíkovci mi poďakovali, že som ich prinútil urobiť "dôsledné prepočty". Žiaľ, naozaj nie je za čo ďakovať. Precenením príjmov zamestnancov a SZČO v podstate zopakovali chybu z predchádzajúcich výpočtov a hoci za ňu tentokrát nenesú plnú zodpovednosť, za kopec iných chýb áno. Výpočty SaS vôbec neplnia základný cieľ - nedávajú správnu odpoveď na dopad reformy na verejné financie. Nielen kvôli zlým vstupným údajom.

1) Odvody zamestnávateľa precenené o miliardu

Odvody zamestnávateľa sú v OB súčasťou vymeriavacieho základu pre daň a odvody. Ich precenením sa nadhodnotia aj príjmy reformy. Sulíkovci dostali nesprávne údaje iba o hrubých príjmoch. Dopočítali si k nim však aj nesprávne odvody zamestnávateľa, ich výšku je pritom možné získať jednou infožiadosťou.

Ak chcete z hrubých príjmov vypočítať odvody zamestnávateľa, musíte napr. vedieť medzi pracujúcimi zohľadniť starobných a invalidných dôchodcov, za ktorých zamestnávateľ niektoré odvody neplatí a niektoré platí iba polovične. SaSkári však tieto údaje nemali.

Výsledok je nasledovný – skutočne vybrané odvody zamestnávateľa (Sociálna p0isťovňa 4,7 miliardy a zdravotné poisťovne 1,9 miliardy) – 6,6 miliardy eur za rok 2016. Predpoklad SaS o vyše miliardu naviac (7,6 miliardy + zdravotné odvody silových zložiek).

Na nezrovnalosť v odvodoch zamestnávateľa som ich upozornil okamžite potom čo zverejnili výpočty. Odignorovali to. Komu niet rady, tomu niet pomoci.

2) Matematická chyba za vyše 60 miliónov eur

Keď som videl výpočty SaS prvýkrát, ihneď som si urobil zopár kontrolných výpočtov a nestihol som sa čudovať. 19% daň z príjmu sa vypočítava z odvodového bonusu a ročných príjmov s odvodmi zamestnávateľa. (34 888 + 8 976) x 19% = 8 334. Vo výpočtoch SaS je však 8 369 miliónov. Ako to? V horizontálnych vzorcoch neboli zohľadnené bunky ponižujúce odvodový bonus (zvýraznené žltou), čo precenilo nielen očakávaný príjem z rovnej dane, ale aj zdravotného a solidárneho odvodu. Excel je super, ale rozmýšľať sa má inými bunkami.

3) Vyrovnávacia dávka je podcenená

Vyrovnávacia dávka má v OB dorovnávať rozdiel medzi základnou štátnou dávkou a priznaným dôchodkom. Výpočet SaS predpokladá, že všetci dôchodcovia dostávajú plnú základnú štátnu dávku. Lenže cca 200 tisíc z nich ju nedostáva, sú totiž medzi pracujúcimi a vo výpočtoch SaS je ich základná štátna dávka ponížená o 10% ich príjmov. Čiže im treba do priznaného dôchodku dorovnať viac. Čo výpočty SaS nezohľadňujú.

4) Odmeny konateľov a iných štatutárov

Konečne aj chyba, ktorú spravili vo svoj neprospech. Ostatné chyby však kompenzuje iba mierne. Konatelia a štatutári sú za výkon svojej funkcie odmeňovaný na základe tzv. mandátnej zmluvy – nejedná sa o zamestnancov v zmysle zákonníka práce. Ich celkové príjmy sa nedajú zistiť z vymeriavacích základov sociálneho poistenia (dáta SaS), keďže na všetkých sociálnych odvodoch čo platia majú maximálne stropy. Napriek tomu, že Sulíkovci opakovane uvádzali ako rozširujú vymeriavací základ o odmeny konateľov, vo svojich výpočtoch ich úplne zohľadnených nemajú. V úvode spomínanú skúšku správnosti teda treba doplniť o úplnú výšku odmien konateľov a iných štatutárov.

Dôležitá poznámka. Konatelia a štatutári platia zo svojich odmien odvody aj v súčasnom systéme. Trochu menej ako zamestnanci, napokon majú nižšiu mieru sociálnej ochrany, avšak paradoxne podstatne viac ako by platili v OB. Keď teda Cmorej tvrdí, že rozširujú vymeriavací základ o odmeny konateľov, zavádza, keďže tí sa naplatia viac v súčasnosti ako v OB. Všeličo je "otázka interpretácie", ale OB rozhodne neponúka nižšie sadzby na úkor odmien konateľov a štatutárov, to je overiteľný fakt. Takto to vyzerá pri konateľoch s priemerným mesačným príjmom 1000 a 5000 eur. (pri nepravidelnom príjme predpoklad 10 odmien za rok).

V zle prepočítanom OB sú sadzby tak nízke, že by si aj mnohé výnimky polepšili.

Po trištvrte roku od kritiky odvodového bonusu Sulíkovci stále nedodali správne výpočty a len neohrabane zakrývajú chyby v tých starších. Starší zoznam výhrad neevidujem vôbec doriešený. Sulíkovci si z mojich výhrad vytvorili slameného panáka - vlastný zoznam, ktorý je neúplný a skreslený. Z neho sa venovali iba trom výhradám, jednu priznali a dve zavádzajúco okomentovali.

Už mesiac a pol vedia, že ich výpočty sú postavené na zlých dátach, dostali to potvrdené čierne na bielom od IFP. Napriek tomu neustále hlásajú aké problémy ich odvodový bonus údajne vyrieši. Jedná sa o vedomé zavádzanie verejnosti . Bez toho aby sme vedeli aký je dopad reformy na verejné financie nemožno určiť jej finálnu podobu a potvrdiť jej realizovateľnosť. Ak bude mať reforma po oprave príliš veľa negatívnych dopadov na viaceré sociálne skupiny, je nerealizovateľná.

Sulík predáva pokazený výrobok s opravou bez záruky. Reforma tak stále nestojí na presných číslach, ale na viere a sľuboch.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.

14.9.2017 Dennik N, link

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards