Novely novelizovaných noviel, šľak aby to trafil

Na enormné množstvo zákonov a ich noviel upozorňuje vo svojom blogu Jana Kiššová.

Novely novelizovaných noviel, šľak aby to trafil

Ak by sa fyzikálne zákony menili tak často ako zákony v parlamente, ľudstvo by malo vážny problém.

Viete si predstaviť, že by jablko padalo na jar zo stromu nadol, cez leto nahor? Voda by sa dva mesiace liala a tri mesiace sypala? Gravitačný zákon by bol na konci týždňa zakázaný (podobne ako sviatočný predaj). Vďaka pravidelnej novele Newtonovho zákona o zachovaní energie by oheň na sporáku raz hrial, inokedy mrazil. A čo by spôsobila taká novela Fickovho zákona? (Pozor nemýliť si. Tento zákon hovorí o rýchlosti difúzie, nie o zakotvení Roberta Fica do ústavy). Našťastie, príroda sa na rozdiel od našej vlády vyznačuje stabilitou. Prírodné zákony si neprotirečia, sú zrozumiteľné. A bonus navyše: fyzikálne zákony platia pre všetkých rovnako. Žiaľ, realita na Slovensku je diametrálne odlišná.

Najdôležitejšie zákony sa menia 5 krát do roka! Ako často listujete v Zbierke zákonov? Ak ste zamestnávateľ a zamestnávate ľudí, mali by ste to robiť minimálne každý druhý mesiac. V opačnom prípade sa vám môže stať, že niečo dôležité opomeniete. Až 196 zákonov týkajúcich sa podnikateľského prostredia bolo spolu novelizovaných 2286-krát.Ekonomický think-tank INESS sa pozrel na to, ako často sa u nás menia zákony a aké komplikované to majú zamestnávatelia a podnikatelia, ktorí ich musia nielen sledovať, ale aj dodržiavať. Inštitút INESS sa zameral hlavne na zákony, ktoré sa týkajú podnikateľského prostredia. Zoznam obsahuje 347 právnych predpisov. Zákonov je v tomto zozname 196. Medzi najčastejšie novelizované zákony sa zaradili tie, s ktorými prichádza do každodenného styku každý jeden podnikateľ. Zákon o sociálnom poistení bol za 13 rokov svojej účinnosti zmenený 71-krát, teda 5 a pol krát ročne. Zákon o dani z príjmov prešiel 67-mimi novelizáciami, tiež ho v priemere menia 5 a pol krát ročne. Zákon o živnostenskom podnikaní sa menil za 25 rokov 123-krát, tiež takmer 5-krát za rok.

Dovolím si pripomenúť, že od roku 2006 nám tu takmer bez prestávky (v rôznej kombinácii) vládne jedna strana a tou je Smer-SD. Táto jedna strana neustále sama po sebe opravuje svoje zákony. Robert Fico pri odvolávaní ministra Richtera vo svojej obhajobe tvrdil, že je to najúspešnejší minister práce. Ak tým myslel rebríček noviel zákona z rezortu práce, má pravdu. Richter naozaj vedie.

Čo navrhujem? Stabilné, zrozumiteľné a dodržiavateľné zákony Odkedy som poslankyňou Národnej rady, nadobudla som pocit, že vláda je ako študent, ktorý sa (neúspešne) pokúša spraviť opravný termín na skúške. Zákony, ktoré nám predkladá vláda, sa dookola opakujú. Teraz dajme bokom fakt, akú neefektivitu parlamentu takáto legislatívna činnosť spôsobuje. Oveľa radšej by som sa venovala podstatnejším veciam ako je neustále pripomienkovanie noviel novelizovaných noviel. Najhorší je výsledok takéhoto legislatívneho chaosu. Namiesto toho, aby sa zamestnávatelia venovali zákazníkom, vylepšovali služby alebo prinášali inovácie, sú zavalení neustále sa meniacimi pravidlami, podmienkami a s nimi pribúdajúcimi povinnosťami.

Na pohode im nepridáva ani fakt, že až dve tretiny zákonov majú dátum účinnosti ľubovoľne uprostred roka. V období 2012 – 2017 nadobudlo účinnosť až 1 053 novelizácií zákonov, z toho bolo k 1. januáru novelizovaných len 368 (35 %) zákonov a k inému dátumu až 685 (65 %) zákonov. Menej mi prekáža fakt, že vláda do parlamentu predkladá mnoho noviel toho istého zákona "na etapy", v balíkoch či samostatne, niekoľkokrát ročne. Aký má ale dôvod na to, aby ich účinnosť, hlavne pri tých, kde podnikateľom alebo občanom vznikajú povinnosti, ukladala od 1. januára? Nehovorím o novelách, ktoré odstraňujú zjavné chyby alebo rušia nezmyselné povinnosti. Takéto je potrebné riešiť ihneď, s čo najskoršou účinnosťou. To sa tiež nedeje. Napríklad také daňové licencie boli síce zrušené 24.11.2016, no účinnosť tejto zmeny bude od 1.1.2018.

Legislatívne zmeny účinné od 1. januára Podnikateľom by pomohlo, ak by sa zákony menili k 1. januáru, nech k ich schváleniu viedlo koľkokoľvek noviel. Jednak majú zabehnuté procesy, jednak vedia, že im žiadna zmena v priebehu roka neunikne a tiež nemusia rôzne účtovať. Takto to máme v SaS v programe, a takto si to najnovšie dala aj naša vláda do svojho programového vyhlásenia. Takmer vôbec sa jej to nedarí, pretože viac ako dve tretiny zákonov neprináša s účinnosťou k 1. januáru. Vznikajú tým podnikateľom obrovské problémy. Vláda navyše využíva často skrátené legislatívne konanie a pritom na to nie je žiadny dôvod.

Ak chce vláda, aby ľudia dodržiavali zákony, musia byť tieto jednoznačné, dodržiavateľné, stabilné. Možno by nezaškodilo, keby sa navrhovatelia legislatívy poradili priamo s podnikateľmi. Ak bude vláda neustále klásť prekážky tým, ktorí dávajú prácu, hoci len ich zneisťovaním neustálymi zmenami, a kým bude svoje vízie o právnej istote ponímať len v deklaratórnej podobe, nikdy sa nebudeme mať na Slovensku lepšie.

Hospodárske noviny, blog, 25.9.2017 link

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards