Rast miezd nekopíruje produktivitu

TV JOJ v Prvých novinách informovala o problematike miezd.

 Rast miezd nekopíruje produktivitu

Dana Strculová, moderátorka: "Mzdy na Slovensku rastú svižným tempom, aj keď sa to možno niektorým ľuďom nezdá."

Ján Mečiar, moderátor: "Potvrdzuje to aj porovnanie oficiálnych úradov. V roku 1995 Slováci zarábali v priemer dvestoštyridsať eur. Dnes je to už deväťstoštyridsaťštyri. Za ostatný rok platy vzrástli o takmer päť percent."

Dana Strculová: "Odborníci však hovoria, že rastú rýchlejšie ako produktivita práce a trvá to už štvrtý rok za sebou. Zjednodušene sa to dá vysvetliť tak, že hodnota, ktorú človek vyprodukuje svojou prácou, rastie pomalšie ako mzda, ktorú za to dostane."

Ján Mečiar: "Podľa ekonómov to však nie je nič tragické. Potvrdil nám to aj analytik Martin Vlachynský."

Martin Vlachynský, analytik: "Na začiatku tisícročia sme boli svedkami toho, že na Slovensku veľmi slušne rástla produktivita. Stúpalo nám HDP, ale mzdy pomerne značne zaostávali, vďaka čomu ten pomer miezd na Slovensku oproti celkovému produktu v porovnaní s inými európskymi štátmi je pomerne nízky."

Dana Strculová: "V podstate teda iba dobiehame tú medzeru, ktorá medzi mzdami a produktivitou práce vznikla."

Ján Mečiar: "V tomto sa aj nezávislí experti zhodnú s ministerstvom práce. Podľa vyjadrenia, ktoré sme dnes od neho dostali, máme stále veľký priestor na rast miezd. Ministerstvo hovorí, že každé zvýšenie mzdy zvyšuje aj životnú úroveň a to má samozrejme vplyv aj na zvýšenie kúpnej sily obyvateľov a tým pádom na ekonomiku."

Dana Strculová: "Nejako mimoriadne by príliš rýchly rast miezd nemal vydesiť ani investorov a zamestnávateľov."

Martin Vlachynský: "Mzdový náklad je len jedna z položiek, jedna z nákladových položiek a zároveň si teda všímajú tú produktivitu, kvalitu pracovnej sily, budúcnosť, aký je potenciál pre rozvoj toho ich projektu aj čo sa týka zásob pracovnej sily a podobne."

Ján Mečiar: "Významný podiel na tom, že zamestnávatelia platia a musia platiť viac, má klesajúca nezamestnanosť. Na konci augusta bolo u nás asi dvestodesaťtisíc uchádzačov o zamestnanie a zároveň úrady práce nahlásili vyše šesťdesiatdeväťtisíc volných miest."

Martin Vlachynský: "Na Slovensku je to špecifická situácia tým, že je tu veľmi vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných ľudí bez kvalifikácie a veľmi nízkymi, alebo vzdialenými pracovnými skúsenosťami, ktorí sú skôr nezamestnateľní, jednoducho nemajú čo tomu existujúcemu pracovnému trhu za súčasných podmienok ponúknuť."

Dana Strculová: "Dospelo to až do takého štádia, že mnohé veľké firmy doslova dovážajú zamestnancov zo zahraničia, aby mohli fungovať na plný výkon."

Cudzinci pracujúci na Slovensku – august 2017
Občania EÚ – 26 796
Občania tretích krajín – 11 053
Občania tretích krajín s povolením na zamestnanie – 6 286

Ján Mečiar: "Toto, čo vidíte na obrazovke sú aktuálne údaje z ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Dokopy teda u nás dnes pracuje vyše štyridsaťštyritisíc cudzincov. Najviac ich je z Rumunska, Srbska, Česka a Ukrajiny."

Peter Križan, personalista: "Jedná sa o pozície ľudí vo výrobe, ktorých potrebujú pre tie spoločnosti, ktoré potrebujú ľudí relatívne s nízkou kvalifikáciou, firmy, ktoré majú výrobu s málo pridanou hodnotou, čiže skôr sú to pozície, kde nie je nutná buď znalosť materiálu, procesov, alebo nejaký konkrétne školstvo teda školenie, alebo certifikácia."

Dana Strculová: "Paradoxné je, že takýchto ľudí by sme teoreticky mali mať dosť aj doma. Problém je ale v tom, že najviac nezamestnaných je v regiónoch, ktoré sú vzdialené od zamestnávateľov a uchádzači sa nechcú, alebo nemôžu sťahovať, či dochádzať za prácou."

Ján Mečiar: "No a tu by mohol rast miezd pomôcť ľudí motivovať, aby sa im oplatilo pracovať a dochádzať za prácou tak ako sa to dnes oplatí mnohým ľuďom zo zahraničia."

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards