Byrokratická záťaž podnikateľského prostredia

Byrokratická záťaž podnikateľského prostredia

O záťaži podnikateľského prostredia sa hovorilo aj v rádiu Slovensko 

Lucia Osvaldová: "Analýzu ohľadom byrokracie takzvaný byrokratický index predstavil aj Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, z ktorého vyplýva, že malý podnikateľ strávi s byrokraciou približne stošesťdesiatštyri hodín ročne. Jedným z riešení by podľa analytika MartinaVlachynského mohla byť aj dočasnosť regulácií."

Martin Vlachynský, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz: "Každá nová povinnosť, každá nová regulácia by mala takzvaný dátum spotreby. To znamená, že po tom, čo by sa zaviedla, tri, štyri, päť rokov neskôr by automaticky zanikla pokiaľ by vláda v tom období nezhodnotila jej výsledky a znova ho neuviedla do praxe."

 

Link

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards