Braňo Závodský Naživo: Martin Vlachynský

Prinášame Vám prepis rozhovoru v rádiu Expres s analytikom INESS Martinom Vlachynským o byrokratickom indexe.

 Braňo Závodský Naživo: Martin Vlachynský

Branislav Závodský, moderátor: "Naše firmy, zamestnávatelia či živnostníci sa častokrát sťažujú na zlé podnikateľské podmienky na Slovensku. Hovoria o neúnosných papierovačkách, vysokých odvodoch či daniach, či neustále sa meniacej legislatíve, teda zákonoch, aj tých najdôležitejších. Zisťovali to analytici INESS-u vo svojom pravidelnom byrokratickom indexe. Koľko teda strávi ročne nad papiermi priemerný slovenský podnikateľ? Čo ho to stojí? A čo to znamená pre jeho biznis, ale pre nás, jeho klientov a zákazníkov? Čo to znamená pre celú túto krajinu? Ako sa dá podnikateľom a Slovensku pomôcť? Čo ich trápi zo všetkého úplne najviac? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s analytikom INESS-u, čiže Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Martinom Vlachynským. Martin, dobrý deň, vitajte u nás."

Martin Vlachynský, analytik INESS, (hosť v štúdiu): "Dobré poludnie prajem."

Branislav Závodský: "Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Tak, na úvod stručne pripomeňme našim poslucháčom, čo vôbec je ten váš projekt byrokratický index, keďže je rok 2017, bavíme sa o byrokratickom indexe 2017."

Martin Vlachynský: "Vo svete existuje niekoľko rebríčkov konkurencieschopnosti. Určite veľa poslucháčov pozná rebríček Doing Business a niekoľko ďalších. Nám trošku pri týchto rebríčkoch, aj keď určite majú zaujímavú výpovednú hodnotu, vadilo to, že sa nedajú úplne preniesť do takého toho denného života, dennej reality malého podnikateľa so zopár zamestnancami, ktorého zaujíma taký ten priam pohľad na ten jeho pracovný stôl, na tie papiere, s ktorými on prichádza do styku. Preto sme vlastne vymysleli ešte minulý rok tento byrokratický index, kde sme na modelovom príklade fiktívnej firmy, ktorú sme si vymysleli, firmy so štyrmi zamestnancami, ktorá má nejaký výrobný program, nejaká kovovýroba, prešli vlastne všetky kroky, ktoré musí tá firma spraviť, pokiaľ teda chce legálne fungovať, od toho, aké papiere potrebuje pri zamestnávaní, evidencii odpadu, bezpečnosti, ochrana zdravia pri práci, atď., atď., a na konci sme vlastne zrátali spolu s nejakými odborníkmi, sme odhadli časové náklady, ktoré tieto jednotlivé činnosti vyžadujú od tohto podnikateľa."

Branislav Závodský: "A dokonca aj finančné. Hneď sa k tomu chcem dostať. Ale ešte k tomuto otázka. Je teda pre vás a pre vašu analýzu dôležitejší, alebo zaujímavejší ten malý a stredný podnikateľ, ako tie mamutie podniky typu Volkswagen, Land Rover, Kia, Peugeot, alebo ja neviem, U.S. Steel Košice?"

Martin Vlachynský: "Malý podnikateľ je pre nás zaujímavú najmä z toho dôvodu, že je to práve on, ktorý sa najťažšie vyhýba tej byrokracii, pretože keď je veľká firma, môže si dovoliť platiť armádu účtovníkov, právnikov, daňových poradcov, ktorí jednoducho sa sústredia len na prekonávanie tých jednotlivých problémov, samozrejme aj ich kontakt s úradmi je oveľa priamejší, keď prichádzal Jaguar Land Rover, tak v podstate dostali priamo číslo na premiéra."

Branislav Závodský: "Na predsedu vlády."

Martin Vlachynský: "Ktorý malý živnostník má číslo na premiéra? Jednoducho malí podnikatelia nemajú takéto možnosti, a preto tá byrokracia pre nich je najnepríjemnejšia."

Branislav Závodský: "Rozmýšľal som chvíľu nad tým, ktorý podnikateľ by mohol mať číslo na premiéra, ale neviem. Nechajme to tak. Dobre, tak, a teraz teda poďme k tomu, že čo ste zistili, v prvom rade by ma teda zaujímalo, ten časový a finančný vklad takéhoto malého a stredného podnikateľa na Slovensku. Ešte predtým ale treba povedať, že práve malí a strední podnikatelia sú tou chrbtovou kosťou našej ekonomiky. Alebo to nie je pravda?"

Martin Vlachynský: "Sú určite neoddeliteľnou súčasťou, zamestnávajú veľkú časť pracujúcej populácie, a ich zdravie častokrát odráža zdravie celej ekonomiky."

Branislav Závodský: "Dobre, tak poďme k tomu. Koľko teda takúto priemernú firmu, môže rovno vytiahnuť znovu ten modelový príklad konkrétnej firmy, koľko to ročne stojí času a peňazí, aby mali všetky papiere týkajúce sa ich podnikania v poriadku, a mohli spokojne a bez problémov vojsť do ďalšieho účtovného roka?"

Martin Vlachynský: "Všetky tieto povinnosti sme si rozdelili do 78 činností, ktorých časový náklad nám vyšiel dokopy 164 hodín, čo je teda zhruba jeden pracovný mesiac času. Keď to berieme z pohľadu financií, tak vychádzali sme z toho, že každá hodina stojí priemerný mzdový náklad v slovenskom hospodárstve, na základe čoho nám teda vyšlo, že tá byrokracia má náklad zhruba 1 651 eur ročne."

Branislav Závodský: "Pre tohto malého podnikateľa mesiac v kuse papierovačiek a koľko?"

Martin Vlachynský: "1 651 eur. Dôležité je tu povedať to, že je to v prípade, že táto firma dodržiava všetky zákony..."

Branislav Závodský: "Tak to sa ani nebudeme baviť snáď. Či?"

Martin Vlachynský: "Je to zaujímavé z toho pohľadu, že my sme si robili taký anonymný prieskum medzi zhruba štyrmi desiatkami podnikateľov, a veľmi teda prieskum, ktorý sa priamo pýtal na tie otázky, na tie činnosti, ktoré sú v indexe, koľko im to času zaberá, atď., a veľakrát sme videli odpovede ako, ignorujem to, netýka sa ma to, riskujem to. To znamená, že slovenskí podnikatelia častokrát dokážu bojovať s tou byrokraciou práve vďaka tomu, že jednoducho niektoré činnosti, ktoré nie sú až tak rizikové z pohľadu nejakej kontroly, alebo vysokej pokuty, jednoducho odignorujú. To samozrejme ale nie je ideálne riešenie, pretože takto nad tým podnikateľom vždy visí taký ten Damoklov meč toho, že predsa len jedného dňa tá kontrola môže prísť a podnikanie, ktoré zdanlivo teda bežalo výborne, všetky výsledky boli fajn, tak zrazu tam príde nejaká tvrdá pokuta. Spomeniem, veľmi málo podnikateľov vie všetky povinnosti ohľadom evidencie odpadov, ktoré sú skutočne..."

Branislav Závodský: "No počkajte, ste spomínali, že 78 činností, to znamená, že 78 rôznych papierov, úradovania, alebo ako ste to mysleli?"

Martin Vlachynský: "V podstate áno, dá sa povedať. My sme si to aj zostavili na základe všetkých dokumentov, kde nám to vyšlo nejakých zhruba 700 strán, čo ale teda obsahuje aj rôzne inštrukcie ohľadom bezpečnosti..."

Branislav Závodský: "Rozumiem, aj malé písmenká a tak, jasné. Dobre, pokračujte, tam, kde som vás prerušil teda, čo sa týka tej firmy, poďme naspäť k tomu."

Martin Vlachynský: "Ako som teda spomínal, mnohí to nejakým spôsobom obchádzajú, a napríklad v roku 2018 na jar prichádza nová zväčšená agenda ochrany osobných údajov na základe nejakých EÚ smerníc, kde skutočne budú pomerne drsné pokuty a opäť mnoho malých podnikateľov, či už e-shopov, alebo v podstate kohokoľvek, kto nejakým spôsobom registruje zákazníkov, zbiera ich adresy, eviduje platby a podobne, tak bude musieť rozšíriť všetky tieto procesy ohľadom ochrany osobných údajov, pribudne mu množstvo papierovačiek, a obávam sa, že toto bude jeden z ďalších príkladov, keď ako keby spadne z neba nová agenda, s ktorou sa mnohí malí podnikatelia nedokáže len tak poradiť."

Branislav Závodský: "Čiže ďalšie hodiny a peniaze na papierovačky navyše. Toto, čo ste spomínali, že v tom podniku dá sa to rozdeliť ešte na nejaké jednotlivé činnosti, pri ktorých, povedzme, tie je tej papierovačky predsa len menej, a niektoré, ktoré proste nonstop, len hlava v papieroch zašitá, vypisovanie a podávanie?"

Martin Vlachynský: "Keď sa na to pozrieme z toho časového pohľadu, tak najviac tej byrokratickej práce je okolo miezd a pracovného času, to znamená, evidencia dochádzky, rozvrhnutie dovoleniek a podobné veci. Na druhom mieste sú spoločne otázka odpadového hospodárstva, to znamená, opäť evidencia odpadov a nakladania s nimi, a na treťom mieste, teda na druhom mieste rovnako s tými, sú daňové povinnosti, teda vlastne vypĺňanie a zasielanie rôznych daňových priznaní."

Branislav Závodský: "Dobre. Čo sa dá k tomu ešte z tohto pohľadu týchto povinností povedať? Lebo chcem sa pýtať aj na vaše návrhy, že ako to potom zmeniť. Čiže ešte k tomu. "

Martin Vlachynský: "No, ešte jedna zásadná vec, že oproti minulému roku 2016, keď sme vlastne prvýkrát pripravili ten byrokratický index, v podstate prišlo len k veľmi miernej zmene, zmizla jedna povinnosť práve z tej viackrát spomínaného odpadového hospodárstva, a ten index poklesol o jednu hodinu, čo je teda..."

Branislav Závodský: "Z tých 160, neviem koľko hodín, teda už majú o jednu hodinu menej, hej?"

Martin Vlachynský: "Hej. Je to čiastočne dané aj tým, čím vlastne trochu premostím teraz, že mnohé z opatrení, ktoré sa začínajú v poslednom období zjavovať, či už z dielne ministerstva hospodárstva, alebo na základe nejakých iných návrhov, majú účinnosť až v priebehu tohto roka, alebo až na začiatku, alebo niekedy..."

Branislav Závodský: "Na toto sa chcem pýtať, ešte predsa len z pohľadu porovnania, viete to porovnať, povedzme, túto byrokratickú či už časovú, alebo finančnú záťaž, povedzme, v porovnaní s Českom, alebo tými vyspelými krajinami západnej Európskej únie?"

Martin Vlachynský: "Tento rok sme už do projektu dokázali získať dvoch partnerov - bulharského a českého, ktorí teda na základe rovnakej metodiky rátali ten svoj index pre seba. Tu je možno takou potešujúcou vecou, že Slovensko sa v tomto mikrorebríčku troch krajín dosiahlo najlepší výsledok, čo sa týka časových nákladov, kde napríklad Českej republike to vyšlo zhruba 200 hodín, Bulharsku 175, nám teda spomínaných 164, na druhej strane ten počet povinností 78 bol z týchto troch krajín najviac, zároveň najvyšší bol aj ten peňažný náklad. To je ale trošku aj dané tým, že v Bulharsku je výrazne nižšia priemerná mzda, ktorá teda vstupuje do toho výpočtu, a čo teda ovplyvnilo aj celkový výsledok."

Branislav Závodský: "Rozumiem. Je to možno trošku od veci, ale medzi tie povinnosti patrí aj platenie daní a odvodov, Európska komisia zverejnila štatistiky v 2015 roku bolo Slovensko druhé najhoršie v Európskej únii, čo sa týka výberu DPH. Máme tam sumu na viac ako 2 miliardy eur, horšie od nás už je len Rumunsko, ale aj to spravilo tak obrovský skok, nehovoriac o Malte, ktorá tam predbehla ďalších päť krajín. Je aj toto niečo, čo si tí slovenskí podnikatelia, alebo tu skôr nejde o to, že zbavíme sa papierovačiek, ale skôr o to, že ukradneme peniaze."

Martin Vlachynský: "Samozrejme, veľká časť toho sú podvody, alebo nejaké obchádzanie DPH, na strane druhej práve v rámci boja s týmito podvodmi pribudlo pomerne veľké množstvo pred pár rokmi povinnosti, ktoré sa týkajú zase evidencie a daňových priznaní k DPH výkazníctvu v tejto oblasti, čo vlastne znamenalo teda, že v podstate to dopadlo na plecia všetkých podnikateľov, na to, aby sa nejakým spôsobom podarilo znížiť tie..."

Branislav Závodský: "Týchto pár sviniarov, ktorí tu kradnú proste stámilióny na úkor, ktorí to všetko robia poctivo, tak teraz majú teda o polovicu..."

Martin Vlachynský: "Aj to je teda otázne, ako veľký dopad to malo a na koľko je tam skôr teda už otázka toho trestnoprávneho prepojenia priamo na tie orgány, a či je vôbec možné robiť také tie... len bez nejakej spolupráce, ale myslím, že tu už troška odbiehame."

Branislav Závodský: "Sám som na to zvedavý, aké budú tie novšie čísla. Tieto za 2015 sú skrátka otrasné, pretože tu sa rozprávame o tom, že učitelia potrebujú, ja neviem, 100 miliónov na zvýšenie platov, rozprávame sa o rozložení sociálnych dávok, o rôznych príspevkoch, no a tuto sa bavíme o tom, že 2,2 miliardy eur je proste nenávratne stratených v podstate každý rok. Tak, počkáme na ďalšie čísla, 2016. Ja sa to pýtam aj preto, lebo nejak ten štát musí proste viesť evidenciu, jeho inštitúcie, jeho orgány musia proste vedieť, čo sa tam deje, práve aby vedeli vyberať dane, aby vedeli vyberať odvody, aby naopak vedeli potom prerozdeľovať spravodlivo a adresne tie vybraté peniaze medzi občanov tejto krajiny, čiže ako vôbec je možné, aké sú vaše odporúčania, trošku znížiť ten byrokratický index, trošku odbremeniť podnikateľov od papierovačiek, sú tu opatrenia vlády, už ste spomínali, aj minister Žiga ešte minulú sezónu tu bol predstaviť desiatky opatrení zo svojho hospodársko-ekonomického balíčka, alebo ako to nazvať, vláda hovorí o rušení tej povinnej zdravotnej služby, o rušení daňových licencií od budúceho roka, sú to veci, ktoré by teda mohli pomôcť, alebo tam máte úplne iné návrhy, ktoré by to radikálne zjednodušili, ale zároveň aj s tým, že tá evidencia a tie povinnosti tých ľudí voči tejto krajine zostanú."

Martin Vlachynský: "Dobre ste povedali, že znížiť. Samozrejme, ideálom nie je nula hodín, to by znamenalo, že v podstate skončí akákoľvek interakcia medzi podnikateľom..."

Branislav Závodský: "A že tu máme anarchiu..."

Martin Vlachynský: "... čo si nemôžme v blízkej budúcnosti nejakým spôsobom predstavovať, ale určite je tu priestor na to, aby sa to byrokratické zaťaženie o niečo znížilo. V posledných mesiacoch sme videli prísť jeden balíček 34 opatrení pre podnikateľov z dielne ministerstva hospodárstva, dva ďalšie by mali prísť, myslím, že behom nasledujúceho roka. Treba povedať, že v tom balíčku bolo niekoľko zaujímavých a užitočných nápadov. Ten problém, ktorý vnímame, je, za prvé, že to prichádza pomerne pomaly a ten nástup je oneskorený, čo je teda spôsobené aj rôznymi trenicami v rámci jednotlivých ministerstiev, kde každé si snaží nejakým spôsobom brániť to svoje regulačné políčko, častokrát napríklad spomínaná pracovná zdravotná služba, tie navrhované reformy končia v pomerne zmrzačenej podobe, to znamená, že dobrý nápad je potom postupne, jak prechádza tým legislatívnym procesom, osekaný, a zďaleka neprinesie toľko výhody, ako by mohol priniesť."

Branislav Závodský: "Povedzte konkrétne zopár vecí, ktoré či už sú v tých balíčkoch, alebo sa do nich chystajú, alebo aj nie, ale tie, ktoré vy vidíte ako tie podstatné, aby byrokracia sa skrátka znížila na Slovensku, ak uznávame, že je problém. No a podľa vašich čísiel evidentne je."

Martin Vlachynský: "Napríklad práve v tomto momente sú v legislatívnom procese dva zákony, ktoré hovoria, presadzujú také pravidlo, že jedenkrát a dosť, ktoré hovorí o tom, že akonáhle od vás nejaká verejná inštitúcia vypýta nejaký dokument, toto konkrétne je o listoch vlastníctva k nehnuteľnostiam a o výpise z Registra trestov, akonáhle nejaká verejná inštitúcia dostane raz už od vás tento dokument, tak nemôže si ho pýtať znova a znova každý rok, a keď vojdete do vedľajších dverí, a tam si to vypýtajú..."

Branislav Závodský: "Budú chcieť od vás znova, doneste mi... vráťte sa potom."

Martin Vlachynský: "Ale mali by jednoducho si to už navzájom tieto informácie poskytovať a ťahať to z nejakej databázy, čím sa trošku dostávame k eGovernmentu, čo je obrovská diera stále, kde je potenciál v tom, ako znížiť byrokraciu..."

Branislav Závodský: "Cez toto by to išlo, hej? No tak zažívame v lete, sme zažili na konci leta obrovský problém s portálom Slovensko.sk, zlyhal pri prvom väčšom nápore, keď štátna zdravotka začala podnikateľom, ktorí majú od štátu povinnosť, direktívnu povinnosť od júla komunikovať so všetkými inštitúciami štátu len elektronicky, tak im hneď na to zlyhala tá schránka. Bol tu aj vicepremiér Pellegrini. Hovoril, že sa na tom robí, a je to on, ktorý tvrdí presne toto, nielen pri týchto čiastkových veciach, ale všeobecne pri fyzických, právnických osobách, skrátka všetkých ľudí na tomto Slovensku, jeden údaj a dosť, a to ostatné už musia si tie úrady takto elektronicky poprepájať. To je ono, hej? Čiže v tomto by mali makať ďalej."

Martin Vlachynský: "Určite, napríklad to spomínané Slovensko.sk, dobre, môžme privrieť oči nad tým, že už sa to pripravuje desať rokov, a stálo to pomaly miliardu eur, jednoducho nejaké technické problémy na začiatku vždy budú, ale pre mňa je varovnejšie napríklad to..."

Branislav Závodský: "To, že neurobí tie záťažové testy..."

Martin Vlachynský: "... že od budúceho roka už bude povinná komunikácia s Finančnou správou aj pre fyzické osoby, to znamená, že živnostníci budú platiť dane elektronicky, ale Finančná správa má svoj vlastný systém, ktorý je mimo Slovensko.sk, čiže buduje sa tu nejaký obrovský moloch Slovensko.sk, kde by mali byť teda všetky tie činnosti skoncentrované, a agenda platenia daní, ktorá je teda jedna z tých najväčších, ktoré sa vôbec podnikateľa týkajú, tak je zatiaľ na nejakom úplne inom systéme, a teda to skĺbenie dokopy je niekde otázkou budúcnosti. No a toto je práve také to nesystémové myslenie, kde nakoniec nie je zďaleka taký potenciál ušetrenia, ako by mohol byť."

Branislav Závodský: "Skúsme zhrnúť druhú tému v jednej otázke, akoby, lebo aj tomu sa INESS venoval, a súvisí to veľmi s týmto. Robili ste analýzu toho, ako často práve v súvislosti s podnikateľským prostredím štát novelizuje tie najdôležitejšie zákony, ktoré sa toho týkajú, a tiež vám tam vyšli šialené čísla, že 196 zákonov novelizovaných 2 286-krát. To je asi veľa, však? Dajte k tomu nejaký komentár, a ukončime to nejakou pointou, že teda čo toto znamená a ako to s tým súvisí?"

Martin Vlachynský: "Áno, problémom nie je len ten objem tej byrokracie, to množstvo tých papierov, ktoré musíte riešiť, ale aj to, že v podstate každým rokom sa často niekoľkokrát, napríklad zákon o sociálnom poistení, päťkrát do roka sa mení, živnostenský zákon sa mení zhruba päťkrát do roka, ak sa pozrieme na to obdobie jeho existencie, tam bolo 50, 60, 70 novelizácií, a platí také to staré, že neznalosť zákona neospravedlňuje, čo znamená, že v podstate ten podnikateľ, ale v mnohom prípade aj obyčajný občan by sa mal stále znova a znova zaoberať tým zákonom a sledovať, či nenastali nejaké zmeny, a potom tie zmeny zapracovať."

Branislav Závodský: "To je také to jemne chaotické, teda, tak čo navrhujete?"

Martin Vlachynský: "No, jednou z vecí, ktorá paradoxne už je záväzkom vlády v roku 2012, je meniť zákony len k 1. januáru nejakého roka, pretože to, za prvé, obmedzí to množstvo, tú frekvenciu, ten rytmus, ako prichádzajú novelizácie, zároveň ak vy zmeníte zákon k máju, alebo k júnu, znamená to, že ten podnikateľ pol roka jeho procesy fungujú na základe nejakých pravidiel, potom stop, potom zase ďalšieho polroka fungujú na základe nejakých iných pravidiel."

Branislav Závodský: "... do nejakého jedného termínu, aby všetci podnikatelia tam to sledovali a potom celý rok postupovali..."

Martin Vlachynský: "Do jedného termínu a spraviť to trošku záväzné, lebo teraz je to len taká voľná formulácia, že malo by sa, ale keď sa to nerobí, nič sa nedeje, tak aspoň pri, keď sa určujú vplyvy navrhovaného zákona, tak ten predkladateľ, teda nejaký poslanec, alebo ministerstvo, by tam mali napísať, predkladáme to k 1.1., a ak nie, tak preto, lebo. A toto častokrát chýba..."

Branislav Závodský: "Povedzme tak, ako sa dnes, že predkladá sa október, november, je čas na prerokovávanie štátneho rozpočtu vo vláde, v Národnej rade Slovenskej republiky, tak povedzme, máme tu nejaký typ zákonov, budú prerokovávané vtedy, hej?"

Martin Vlachynský: "Najväčší problém je..."

Branislav Závodský: "Posledná veta, Martin."

Martin Vlachynský: "Najväčší problém je, že teraz byrokracia tých, ktorí ju vymýšľajú, nebolí. Treba jednoducho zaviesť systémový spôsob, ktorý bude nútiť predkladateľov nových regulácií, aby sa zamýšľali nad ich potrebnosťou, a prípadne aby napríklad nahrádzali tie svoje nové tými svojimi novými nejaké staré, a tie rušili."

Branislav Závodský: "Rozumiem. Martin Vlachynský, analytik INESS-u. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli, a ešte pekný deň."

Martin Vlachynský: "Ja ďakujem za pozvanie a pekné poobedie."

Branislav Závodský: "Dovidenia."

rádio Expres 3.10.2017

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards