Po prelomení veta posiela Kiska zákon o regulácii energií na Ústavný súd

Energetika nie je záležitosťou len technickou či ekonomickou ale aj politickou. Centralizácia moci sa prejavila aj v nedávno vetovanom zákone. Vo veci energetiky stoja proti sebe koalícia a prezident s opozíciu.

Po prelomení veta posiela Kiska zákon o regulácii energií na Ústavný súd

Bratislava – Novela zákona o Úrade pre reguláciu sieťových odvetví ohrozuje nestrannosť miliardového biznisu s dodávkami energií, tvrdia prezident a opozícia. Po tom, ako parlament prelomil veto, rozhodne o budúcnosti energetickej legislatívy po podaní hlavy štátu až Ústavný súd.

1. Čo sa nepáči prezidentovi

Andrej Kiska je presvedčený, že novela je v rozpore s Ústavou a s legislatívou Európskej únie. Prvou výhradou je zmena voľby predsedu úradu, v ktorej už prezident nebude mať slovo. Druhou je vrátenie spoluúčasti ministerstiev na procese rozhodovania regulačného úradu. Podľa prezidenta tieto úpravy zvyšujú riziko politického zasahovania do rozhodnutí a bránia prezidentovi pôsobiť proti zneužitiu moci a podporovať nezávislosť úradu.

2. Čo prináša zákon a prečo nastali zmeny

Novela bola definitívne schválená parlamentom 15. júla. Prvou zásadnou zmenou je oddelenie funkcie predsedu úradu a regulačnej rady. Predseda už nebude môcť zastávať aj funkciu šéfa Regulačnej rady, ktorá pôsobí ako kontrolný a odvolací orgán. Ďalšou zmenou je opätovné ustanovenie účasti ministerstiev hospodárstva a životného prostredia v cenových konaniach, vypustené zo zákona v roku 2012. Rezort hospodárstva sa bude vyjadrovať k cenovým rozhodnutiam pri cenách za teplo, plyn a elektrinu a rezort životného prostredia pri cenách za vodu. Ministerstvo hospodárstva je presvedčené, že novela zvýši transparentnosť procesov rozhodovania o cenách energií. "Spružní isté veci v rámci Slovenska, ale hlavne predídeme tomu, čo nastalo minulú jeseň, respektíve začiatkom tohto roku, teda problémy s jednotlivými vyhláškami," skonštatoval štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz. Dôvodová správa uvádza, že zmena v právomoci vymenúvať šéfa pramení zo zákonnej zodpovednosti vlády za energetiku. Analytik Inštitútu INESS Martin Vlachynský upozorňuje aj na mocenské ambície vlády, ktoré prináša kontrola nad cenami energií. "Ich manipulácia sa dá premeniť na voličské hlasy. Na druhej strane, viac politiky v rozhodovaní o sektore znamená aj viac chybných rozhodnutí, ktoré z dlhodobého hľadiska budú v neprospech spotrebiteľa," upozornil.

4. Ako sa volí vedenie úradu

Doteraz predsedu vymenúval prezident, po novom je rozhodnutie v rukách vlády. Kandidáta na predsedu Regulačnej rady budú voliť spomedzi seba členovia rady a vymenuje ho prezident. Regulačná rada bude mať šesť členov. Troch nominuje parlament a troch vláda. ÚRSO bude mať po novom aj dvoch podpredsedov, tých bude na návrh predsedu vymenúvať tiež vláda.

5. Čo bude s cenami energií

Prezident úrad kritizuje za zvyšovanie cien energie. "Slovenské domácnosti a zamestnávatelia platia v dôsledku toho jedny z najvyšších poplatkov za distribúciu elektriny v Európskej únii," povedal Kiska. Regulačný úrad však toto tvrdenie označil za zavádzajúce. Podľa údajov Eurostatu totiž slovenské domácnosti platia za elektrinu výrazne menej, ako je priemer v Únii. "Úrad momentálne pracuje na tom, aby dokázal zabezpečiť optimálne koncové ceny energií pri zohľadnení oprávnených požiadaviek všetkých účastníkov trhu," dodal hovorca regulačného úradu Radoslav Igaz. S predpoveďami, ako sa premietne do cien nový zákon, analytici zatiaľ váhajú. "Radi by sme si počkali na prvé cenové konania nového vedenia, ktoré určite naznačia, akým smerom sa bude regulácia uberať," uviedol pre HN Peter Marčan, analytik Inštitútu pre energetickú bezpečnosť. Lucia Lauková

Úrad momentálne pracuje na tom, aby dokázal zabezpečiť optimálne koncové ceny energií.

Radoslav Igaz, hovorca regulačného úradu

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards