Slovensko zostáva krajinou rozdielov

O župách ... aj s analytikom z INESS.

Slovensko zostáva krajinou rozdielov

Na výraznejšie zníženie nerovností medzi krajmi chýbajú županom väčšie kompetencie.

Bohatší a lepšie fungujúci kraj, kvalitnejšie služby, lepšia infraštruktúra a nové pracovné miesta. To sú najčastejšie sľuby, ktorými sa snažia kandidáti na županov získať hlasy voličov. Najmä v chudobnejších regiónoch ľudia očakávajú zmeny, ktoré priblížia ich životnú úroveň bohatším oblastiam predovšetkým na západe Slovenska. Čísla však hovoria, že k tomu stále nedochádza a regionálne nerovnosti zostávajú výrazným fenoménom, ktorý sa nepodarilo vyriešiť centrálnej vláde ani samosprávam.

"Rozdiely vo výške príjmov, miere chudoby či tvorbe nových pracovných miest sú dlhodobo vysoké a nezmenšujú sa. Od roku 2013 dochádza len k znižovaniu rozdielov v miere nezamestnanosti, čo je do veľkej miery v dôsledku migrácie za prácou," vysvetľuje riaditeľ inštitútu INEKO Peter Goliaš. O tom, že situáciu v chudobnejších krajoch riešia ľudia často odchodom, hovoria aj čísla. V zahraničí pracuje napríklad takmer 40-tisíc ľudí z Prešovského kraja, zatiaľ čo z Bratislavského a Trnavského kraja ich je len pár tisíc.

Podľa analytika inštitútu INESS Martina Vlachynského je jedným z problémov to, že župani v skutočnosti nemajú dostatočne veľké kompetencie. "Možnosti VÚC sú veľmi obmedzené, prakticky len na infraštruktúru a školstvo. V prvom prípade sú však ďalej obmedzení balíkom financií a v druhom zošnurovaní ministerstvom školstva," vysvetľuje. Pomôcť by podľa neho mohol ďalší prenos právomocí na úroveň žúp, čo sa podľa neho osvedčilo napríklad vo Švajčiarsku, kde je zavedený systém kantónov. V tých najmenších žije len 20-tisíc obyvateľov, ale každý z nich má rozsiahle kompetencie v oblasti daňového systému, súdnictva alebo polície.

Slovenské župy sa starajú najmä o stav ciest nižších tried, sociálne a zdravotné zariadenia, stredné školy a plánovanie použitia eurofondov na regionálny rozvoj. Goliaš dodáva, že aj toto sú nástroje, ktorými sa dá ovplyvniť dlhodobý rozvoj regiónov a chrániť obyvateľstvo pred chudobou.

HN, link

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards