Povinná škôlka má deťom z osád pomôcť zamestnať sa. KDH protestuje

Splnomocnenec vlády pre Rómov chce, aby deti z osád chodili povinne do škôlky. Nepáči sa to KDH.

 Povinná škôlka má deťom z osád pomôcť zamestnať sa. KDH protestuje

Povinná predškolská dochádzka by deti lepšie pripravila na vyučovanie a na základnej škole by začínali s rovnakými vedomosťami. Novinka, ktorá by mala pomôcť najmä deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, má však svojich kritikov z radov KDH. S návrhom prišiel splnomocnenec vlády pre Rómov Ábel Ravasz.

Chudobní rovná sa neprispôsobiví

"Je skupina detí z osád, ktoré pomoc potrebujú. Lenže zákony majú byť prospešné celej spoločnosti a nemajú byť prijímané z dôvodu jednej skupiny obyvateľstva, v tomto prípade kvôli neprispôsobivým," povedala členka predsedníctva KDH Miroslava Szitová pre agentúru SITA. Ministerku školstva Martinu Lubyovú vyzvala, aby si podobný krok rozmyslela. Jej reakcia zaskočila vládneho splnomocnenca pre rómsku problematiku Ábela Ravasza. "Myslím si, že kritika KDH vyplýva aj z nepochopenia návrhu, ale aj z toho, že očividne nemajú veľký záujem o reformu školského systému," tvrdí Ravasz, ktorého zarazilo, že sa o deťoch zo sociálne znevýhodnených pomeroch hovorí ako o neprispôsobivých. Martina Lubyová s návrhom súhlasí a nemyslí si, že povinná škôlka by nebola prospešná pre všetkých. "Navrhované opatrenie sa týka celého populačného ročníka," reagovalo tlačové oddelenie.

Nedostatok financií u nás pociťuje viac ako 24 percent detí do 17 rokov. V porovnaní s Českom je to o sedem percentuálnych bodov viac. Práve chudobným deťom by mala pomôcť novela. Ravasz navrhuje to, čo v okolitých štátoch už dávno funguje. "V Maďarsku už takmer každé dieťa, aj z rómskych komunít, chodí do škôlky, na Slovensku to máme na úrovni 30 percent," upozorňuje splnomocnenec. V predškolskom veku do škôlky nenastúpi približne 15-tisíc detí, z celkového počtu predškolákov je to viac ako 24 percent. A práve to je problém. Deťom, ktoré doma nemajú dôstojné podmienky, chýbajú napríklad hygienické návyky, a tým sa potom musia učiť v škole namiesto toho, aby napredovali v učive. 

Problém to nevyrieši

Szitová však s návrhom nesúhlasí a volá po systémovom riešení. "Učitelia a odborníci v oblasti školstva vedia, že jeden rok prípravy deťom z osád nepomôže a situáciu nerieši." Ravasz jej však oponuje a povinnú predškolskú dochádzku považuje za systémové riešenie. "Samozrejme, ale potrebujeme podniknúť ďalšie kroky ako zriadenie diagnostických zariadení," myslí si. 

"Povinná predškolská dochádzka je prospešná pre celú krajinu, pretože tým zabezpečíme, aby sa všetky deti vedeli integrovať," upozorňuje Ravasz, podľa ktorého by sa tak deti vedeli zaradiť na otvorený trh práce. Súhlasí s ním aj analytik Róbert Chovanculiak z inštitútu INESS: "Podľa dnešnej situácie na trhu práce je zrejmé, že sú to práve ľudia bez vzdelania, ktorí majú veľkú pravdepodobnosť, že budú nezamestnaní." Inak povedané, ak deťom ešte pred nástupom na základnú školu so vzdelávaním pomôžeme, je väčšia šanca, že sa neskôr zamestnajú. Analytik upozorňuje aj na to, že získanie vysokoškolského titulu zvyšuje pravdepodobnosť nájdenia si práce na Slovensku oveľa viac ako v iných krajinách EÚ.

Ministerstvo teraz musí o zmene rokovať so zástupcami miest a obcí a zriaďovateľmi materských škôl. Po prijatí novelizácie by sa museli dobudovať aj kapacity, aby bolo deti kam umiestniť. "Chýbajúce miesta je možné dobudovať prostredníctvom európskych fondov z operačného programu Ľudské zdroje," reagovalo tlačové oddelenie rezortu školstva. Hovoríme o sume takmer 130 miliónov eur.

HN 21.11. link

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards