INESS: Štát by mal deregulovať ambiciózne

INESS: Štát by mal deregulovať ambiciózne

Bratislava – Ponúknuť hlbšie riešenia problémov tvorby regulácií v záujme lepšieho podnikateľského prostredia a brániť tvorbe nadmernej regulácie. O to by sa mal snažiť strategický dokument Stratégia lepšej regulácie – RIA 2020. Hodnotenie aktuálneho stavu prijímania regulácií a pripravovaných zmien vytvoril Inštitút ekonomických a sociálnych analýz, podľa ktorého je pripravovaný dokument málo ambiciózny. Doložky vplyvov analýz aj na poslanecké návrhy zákonov a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy by mali byť povinné. Tvrdí to INESS s tým, že v súčasnosti sú dobrovoľné. Tiež by sa podľa nich mal upraviť v legislatíve záväzok Národnej rady novelizovať zákony s vplyvom na podnikateľské prostredie len k 1. januáru, pretože podľa predchádzajúcej analýzy INESS sa táto povinnosť nedodržiava. Problémom je podľa analytikov aj to, že predkladatelia v analýze vplyvov uvádzajú, že vplyv zmien nevedia kvantifikovať, reálne však majú k dispozícii databázy údajov. Preto by sa mala vytvoriť legislatívna fikcia, že všetky potrebné dáta na vyhodnotenie zmien sú k dispozícii, konštatujú odborníci. Vláda by mala byť podľa ekonómov ambicióznejšia aj v odstraňovaní regulácie podľa príkladov zo zahraničia, a tiež vyhodnocovať dodatočne všetky schválené legislatívne zmeny. RIA túto povinnosť síce zavádza, ale nie je v nej zahrnuté vyhodnocovanie regulácií, ktoré boli prijaté návrhmi poslancov. Nadbytočnosť je tiež jedným z problémov. Odborníci odporúčajú, aby sa prehodnotila tvorba niektorých analýz, keďže aj RIA zavádza ďalšie hodnotenie vplyvov. Odstrániť by sa podľa nich mala aj nadmerná regulácia, takzvaný gold-plating, a dvojkoľajnosť, teda double-banking, z prebranej právnej úpravy. Dodávajú, že dvojkoľajnosť by mala byť povinne odbúraná aj z vnútroštátnych predpisov. Analytici tiež radia, aby sa namiesto nového informačného systému RIA rozšírila funkcionalita platformy Slov-lex. Dodržiavanie procesov RIA by mal posudzovať nadriadený kontrolný orgán, ktorý by mal pevné postavenie na rozdiel od súčasnej komisie, ktorá nemá podľa ekonómov veľký vplyv. Slovensko by malo tiež zvážiť možnosť záväzného informovania verejnosti o existujúcich povinnostiach vyplývajúcich z regulácií, dodávajú odborníci.

27.12. TASR

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards