Slovensko malo rekordne nízky deficit (RTVS)

Róbert Chovanculiak sa vyjadroval k vývoju deficitu verejných financií pre RTVS. 23.4.2018 

Slovensko malo rekordne nízky deficit (RTVS)

Janette Štefánková, moderátorka: „Slovensko malo vlani najnižší deficit v histórii. Podľa údajov, ktoré zverejnil
európsky štatistický úrad Eurostat, štát vlani hospodáril s deficitom na úrovni jedného percenta HDP, tento
výsledok je o niečo lepší, ako si vláda naplánovala v rozpočte. Doteraz najnižší deficit bol v roku 2007, potom
nasledoval obrovský prepad v hospodárení štátu. No a k výraznejšiemu zlepšeniu prišlo až po schválení
spoločných európskych rozpočtových pravidiel, ktoré členské krajiny zaviazali rok čo rok znižovať deficit (Vývoj
deficitu štátneho rozpočtu: -1,9 - 2007, -7,8 - 2009, -4,3 - 2011, -2,7 – 2013, -3,0 – 2015, -1,0 - 2017). Vláda tvrdí,
že plánovaný šesťstomiliónový sociálny balíček smerovanie k vyrovnanému rozpočtu neohrozí, viacerí analytici aj
opozícia sú však skeptickí, plán na vyrovnaný rozpočet už politici viackrát oddialili.“
Filip Minich, redaktor: „Čím je nižší deficit, tým menej vláda zadlžuje ďalšie generácie. Hoci má Slovensko
historicky najlepšie čísla, stále platí, že štát minul viac, ako vybral na daniach a odvodoch. Táto medzera sa však
zmenšuje, za dobrými číslami vidí rezort financií viacero príčin.“
Alexandra Gogová, hovorkyňa Ministerstva financií SR: „Môžeme spomenúť napríklad lepšie daňové a
odvodové príjmy, za ktorými stojí predovšetkým lepší vývoj na trhu práce. Okrem toho sa na tomto výsledku
podieľali aj nižšie výdavky štátneho rozpočtu.“
Eugen Jurzyca, poslanec NR SR (SaS): „Ten bod treba dať. Ministerstvo financií, že dosiahlo takýto nižší
deficit. Riziká ale ostávajú, v mojich očiach hlavné riziko je to, že vláda presunie tie hlavné problémové výdavky
na koniec volebného obdobia.“
Filip Minich: „Ďalším rizikom pre znižovanie deficitu by mohol byť aj plánovaný sociálny balíček. Smer ešte
pred voľbami sľuboval opatrenia za miliardu eur, aktuálne vláda hovorí o päťsto až šesťsto miliónoch.“
Róbert Chovanculiak, analytik INESS: „To sú naozaj veľké peniaze a zdá sa, že toto môže naozaj ohroziť to,
že v tom roku 2020 dosiahneme vyrovnaný rozpočet.“

Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne: „Ak sa táto jarná notifikácia potvrdí na jeseň, keď vlastne
Eurostat zverejní ten spresnený odhad, tak by nám to mohlo pomôcť v našej konsolidácii verejných financií,
potom prípadne aj nejaké ďalšie tie sociálne balíčky by vedeli byť skôr absorbované.“
Filip Minich: „Dobré hospodárenie sa netýka iba Slovenska, darí sa v celej Európskej únii. Takmer polovica
členských štátov má prebytkové rozpočty, Nemecko tento trend drží už štyri roky, v pluse už hospodária aj Česi a
dokonca aj Gréci, ktorých ešte nedávno musel zvyšok Európy zachraňovať pred bankrotom.“

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards