Plán zníženia byrokracie (TA3)

Richard Ďurana komentoval dopad byrokracie na podnikateľské prostredie pre TA3. 24.4.2018 

Plán zníženia byrokracie (TA3)

Jozef Dúbravský, moderátor: “Firmy sa sťažujú na prebujnenú byrokraciu, vyzvali preto vládu, aby prestala
prijímať nové zákony, ktoré regulujú podnikateľské prostredie. Predseda vlády nariadil ministerstvám vypracovať
návrh na odbúranie prebytočnej legislatívy. Tej je totiž na Slovensku viac než od nás požaduje Brusel.”
Andrej Horváth, reportér TA 3: “Štát ročne prijme 400 až 700 právnych noriem. Rôzne zákony, vyhlášky a
nariadenia podľa firiem čoraz viac zaťažujú podnikateľské prostredie. Zamestnávatelia, preto chcú od vlády
dočasné moratórium na prijímanie nových regulácií a ich postupné odbúravanie.”
Ján Oravec, člen prezídia RÚZ: “Že by vláda uložila jednotlivým ministrom, aby v horizonte niekoľkých
mesiacov prišli s návrhom na zníženie polovice regulačnej záťaže, ktorú majú oni v kompetencii.”
Andrej Horváth: “Ministerstvo hospodárstva prišlo minulý a tento rok s dvoma balíčkami na zníženie
byrokracie v podnikateľskom prostredí, 70 opatrení je ale podľa firiem nedostatočných. Ďalšiu iniciatívu vlády
preto vítajú.”

Peter Pellegrini, predseda vlády: “My sme preregulovaní, my regulujeme dokonca viac ako Brusel, aj keď sa
častokrát na ten Brusel vyhovárame. A preto sme dali kolegom z vlády jasný pokyn, aby prišli s opatreniami, ktoré
znížia tú mieru regulácie, do ktorej sme sa dostali.”
Andrej Horváth: "Z indexu byrokracie inštitútu INESS vyplýva, že malá firma s piatimi zamestnancami na
Slovensku musí ročne vykonať takmer 80 administratívnych úkonov. To si vyžaduje približne 165 hodín čistého
času papierovania.
Richard Ďurana, analytik INESS: “Zdroje, ktoré by podnikateľ ušetril na tom, že by bolo tej regulácie a
byrokracie menej, by mohol zamestnávateľ a ten podnikateľ použiť napríklad do rozvoja vlastnej firmy, čo by v
konečnom dôsledku mohlo viesť napríklad k vyššiemu počtu zamestnancov v jeho firme.”

Andrej Horváth: “Ďalšími oblasťami, ktoré zaťažujú podnikanie na Slovensku, sú podľa firiem aj naďalej
vysoká miera korupcie, nevymožiteľnosť práva a vysoké daňovo-odvodové zaťaženie.”

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards