Štvrtina faktúr na Slovensku mešká. Najviac v Európe (HN)

Nedostatky súdnictva a dopad na podnikateľské prostredie vysvetloval Martin Vlachynský. 26.4.2018 

Štvrtina faktúr na Slovensku mešká. Najviac v Európe (HN)

Meškajúce účty za telefón, internet, ale rovnako aj mnohociferné faktúry za firemné služby. Na
Slovensku je to podľa analýzy European Payment Practices z roka na rok častejší jav. V množstve neskoro
uhradených faktúr dosahujeme dlhodobo popredné priečky. V najnovšom indexe sme sa spolu s Rumunskom
umiestnili na prvom mieste. Odborníci varujú, že ak sa nezlepší disciplína v platení, môže to ohroziť existenciu
mnohých firiem, pracovné miesta či ceny. Štúdia hovorí aj o tom, že s platením si dávajú načas jednak zákazníci,
ako aj firmy medzi sebou.
Slabé postihy
Navyše, omeškaných platieb stále pribúda. Kým v roku 2016 tvorili na Slovensku 22 percent, o rok neskôr už
23 percent. V podobnej situácii je aj Rumunsko, kde takmer každá štvrtá platba prichádza firmám neskoro.
Dôvody sú rôzne. Od zábudlivosti pri dlhých lehotách splatnosti danej faktúry až po vedomé neplatenie načas v
prípadoch, keď za to nehrozia žiadne vážnejšie postihy. Analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských
štúdií INESS Martin Vlachynský tvrdí, že na vrchole podobných problémov vždy stojí otázka vymožiteľnosti
práva, najmä v obchodných sporoch. „Za posledných päť rokov sa predĺžil počet mesiacov potrebných na
právoplatné skončenie obchodného sporu zo 14 na 19 mesiacov,“ vysvetlil pre HN.
Navyše došlo k zvýšeniu
nákladov vymáhania pohľadávky z 30 na 30,6 percenta hodnoty pohľadávky. To predstavuje tretie najvyššie
náklady spomedzi krajín EÚ.
Dosah na zamestnanosť

Podľa Michala Šoltesa, konateľa spoločnosti EOS KSI Slovensko, ktorá rebríček zostavila, je potrebné si
uvedomiť, že ak sa nezlepší disciplína v platení, môže to ohroziť existenciu mnohých firiem. V prieskume totiž
spoločnosti najčastejšie uvádzali, že na hromadiace sa straty plynúce z neuhradených platieb reagujú znižovaním
počtu pracovníkov či zvyšovaním cien. „Firma by sa totiž musela financovať z vlastných zdrojov, respektíve
prostredníctvom úveru, čím by sa jej zvýšili náklady a stratila by zisk,“ vysvetlila pre HN Lucia Dovalová,
analytička Poštovej banky. Riešenie by mohla priniesť podľa analytikov lepšia digitalizácia platieb. Kým 51
percent analyzovaných európskych firiem sa označilo za digitalizované, plnú digitalizáciu uviedlo iba 17 percent.
Lucia Lauková
23 PERCENT faktúr bolo na Slovensku vlani uhradených po dátume splatnosti.

HN, Lucia Lauková, 26.4.2018 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards