Matky do roboty, plánuje štát (SME)

Opatrenie zvýšenia dotácií pre jasle komentoval Radovan Ďurana pre denník SME. 30.4.2018 

Matky do roboty, plánuje štát (SME)

Vláda chce dotovať vznik niekoľkých nových jaslí
Z rodičovskej dovolenky sa ženy neponáhľajú, štát im chce pomôcť do práce.

 Po strednej škole si žena našla nie práve dobre platenú prácu. Keď otehotnela, odišla na
materskú a potom na rodičovskú dovolenku. S dieťaťom doma zostala viac ako dva roky. Presnejšie 26 mesiacov
trávia v priemere na rodičovskej dovolenke ženy, ktoré pred pôrodom zarábali menej či tie, ktoré predtým prácu
nemali. Analýza Inštitútu finačnej politiky, ktorá to ukázala, je súčasťou programu reforiem, ktorý v stredu schválila
vláda. V dokumente pomenúva oblasti, na ktoré sa chce na najbližšie roky zamerať.
Nie sú motivované
„Zároveň až pre polovicu matiek z tejto skupiny dosahuje dĺžka rodičovskej dovolenky viac ako 30 mesiacov,“
píše sa vo zverejnenom materiáli. Zhruba o polovicu kratšie (16 mesiacov) sú v priemere doma s dieťaťom ženy,
ktoré zarábali viac, majú dlhšiu prax či vysokú školu. „U žien s vyšším príjmom a vzdelaním sa dá predpokladať,
že predtým robili to, čo ich zaujíma a že sa im v práci darilo a boli úspešné. Ide tiež o typ matky, ktorá chce zladiť
svoj súkromný a pracovný život,“ vysvetľuje sociologička SAV Monika Čambáliková. Pre ženy vo vyšších
pozíciách je navyše zložitejšie vracať sa do práce po dlhšom čase. „Sú pod väčším tlakom, aby z toho nevypadli,“
hovorí sociologička. Naopak, ak ženy pred tehotenstvom zarábali menej, nemajú podľa nej takú veľkú motiváciu
sa vrátiť. Buď ich práca nenapĺňala, alebo ju nepovažujú za takú dôležitú, najmä za tie peniaze. „Ako prekážky
návratu sa javia nedostatočné kapacity jasieľ a škôlok, či nedostatočné možnosti pružných foriem zamestnania.
Matky, ktoré majú viac detí a osamelé matky, majú nižšie šance zamestnať sa do troch rokov po pôrode,“
napísalo pred časom IFP.
Dotácie aj podpora jaslí
Aby sa matky s deťmi ľahšie dostali späť do práce, chce vláda podporovať takzvanú flexibilnú formu
starostlivosti o deti. Bude dotovať firmy, aby ženy mohli pracovať z domu, alebo aby sa mohli dve ženy striedať
na jednom pracovnom mieste. Jedna by napríklad robila predpoludním, druhá popoludní, obe len po štyri hodiny.
Podniku, ktorý to umožní, ministerstvo práce preplatí 90 percent z nákladov na mzdu (minimálna mzda + odvody
podniku). „Ide o pokračovanie už rozbehnutého projektu. V minulosti sa takto podarilo vytvoriť až 1500 miest,“
tvrdí hovorca ministerstva Michal Stuška. Dotovať chce ministerstvo aj detské kútiky vo firmách. Pre regióny s
nižšou nezamestnanosťou (najmä západ Slovenska) je na to vyčlenených 3,3 milióna eur, pre okresy s vyššou
nezamestnanosťou (napríklad Rimavská Sobota, Rožňava či Kežmarok) 10 miliónov eur. Ďalšie dva milióny eur
vyčlení na to, aby sa nezamestnaní mohli doučiť za opatrovateľky, a tak si ľahšie našli prácu. Pomôcť by to malo
aj matkám, ktoré by sa mohli rýchlejšie vrátiť do zamestnania. Ministerstvo pôdohospodásrtva má zase zaplatiť
viac kapacít v jasliach. Vybudovať by sa malo 90 nových. Za 40 miliónov eur má vzniknúť miesto pre 1800 detí.
Analytik nezávislého inštitútu INESS Radovan Ďurana je skeptický, či to skutočne pomôže, aby viac žien s
malým dieťaťom pracovalo. „1800 miest v jasliach zásadnú zmenu nepredstavuje a veľmi pravdepodobne ich
využijú matky, ktoré by aj tak skôr nastúpili do práce,“ tvrdí.
Viac by podľa neho pomohlo, keby opatrenia vláda

zacielila len na matky s nízkym príjmom a zaviedla pre ne napríklad odvodovú odpočítateľnú položku na prácu na
dohodu, ako ju poznajú dôchodcovia a študenti. Do príjmu 200 eur mesačne neplatia odvody.
Vláda chce znižovať nezamestnanosť a ďalej znižovať svoje výdavky
Pomôcť vrátiť sa do práce chce koalícia aj matkám
16 mesiacov v priemere trvá ženám, ktoré majú vyššie vzdelanie a mali vyšší príjem, aby sa po materskej
vrátili do práce
26 mesiacov to je u matiek so žiadnym alebo nízkym predošlým príjmom
Škrtali sme málo
Hodnota za peniaze na rok 2017 vytypova v doprave, IT a zdravotníctve 98 opatrení, vďaka ktorým by mohol
štát ušetriť. Prijatých bolo 22
Doprava ušetrila
3,2 milióna eur A to vďaka efektívnejšiemu nákupu elektrickej energie ŽSR. Ministerstvo začalo viac
predkladať dopravné projekty na posúdenie Hodnote za peniaze.
Zdravotníctvo ušetrilo
79,8 milióna eur
Na čom sa najviac usporilo:
zavedenie limitu pri predpisových liekoch pre ambulancie (22,2 milióna eur),
úspora pri obstarávaní zdravotníckej techniky, napríklad CT prístroje (15,6 milióna eur),
určenie sumy pomôcky v danej kategórii, ktorú štát uhradí (13,2 milióna eur).
Dovolenky s dieťaťom
Materská dovolenka: trvá aspoň 34 týždňov a začína sa šesť týždňov pred pôrodom.
Rodičovská dovolenka: začína sa po materskej dovolenke a trvá do troch rokov dieťaťa.
Na materskej sa môžu vystriedať matka aj otec.

Michaela Štalmach Kušnírová

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards