Upratanie si vo vlastných pravidlách

Nejeden zamestnávateľ vysiela svojich zamestnancov na stretnutie či vybavenie rôznych záležitostí autom. Niekedy využijú auto v rámci pracovného času raz za rok, iný zas pravidelne - či už služobným alebo vlastným autom zamestnanca, v rámci Slovenska alebo do iných krajín.

Upratanie si vo vlastných pravidlách

Bol tu ale § 7 zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý si každý vykladal po svojom. Ministerstvo práce tvrdilo, že ono nevyžaduje oboznamovanie vodičov motorových vozidiel s tými skutočnosťami, ktoré získal vodič už získaním vodičského preukazu. Na druhej strane Národný inšpektorát práce, ktorý kontroluje dodržiavanie zákona o BOZP, tvrdil, že ide o povinnosť zamestnávateľa, aby pravidelne oboznamoval zamestnanca s ustanoveniami zákona o cestnej premávke. Vlastný výklad mali aj poisťovne, v prípade, ak sa stala poistná udalosť. Tie vyžadovali potvrdenie o preškolení zamestnanca, aby uznali poistnú udalosť. Posledný subjektom boli niektoré školiace agentúry a bezpečnostní technici, ktorí si vykladali zákon tiež po svojom a organizovali školenia v oblasti BOZP aj pre neprofesionálnych vodičov.

Týmto dvom názorovým skupinám by mal byť už koniec. Ministerstvo vydalo usmernenie, v ktorom jednoznačne povedalo, že neprofesionálni vodiči motorových vozidiel nemusia byť preškoľovaní v predpisoch upravujúcich pravidlá cestnej premávky.

Toto opatrenie však bolo na stole už od roku 2012, keď naň upozornili podnikatelia v byrokratickom nezmysli. Až šesť rokov trvalo ministerstvu, kým vyprodukuje dvojstranové usmernenie, v ktorom nejednoznačnosť výkladu zákona upraví. Dúfame, že vžitie sa s daným stanoviskom nebude inšpektorátu práce, poisťovniam či BOZP technikom trvať ešte dlhšie obdobie.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards