Pankl Automotive Slovakia rozširuje výrobu

Radovan Ďurana komentoval pre Rádio Slovensko stimulmi podporené rozšírenie výroby v Topoľčanoch. 4.7.2018.

Pankl Automotive Slovakia rozširuje výrobu

Marián Kukelka, moderátor: „V Topoľčanoch pribúdajú pracovné miesta. Súkromník, ktorý pôsobí v tamojšom priemyselnom parku už asi pätnásť rokov, rozširuje svoju výrobu na Slovensku. V regióne, kde je nezamestnanosť pod celoslovenským priemerom, získala aj podporu od štátu.“

Jana Obrancová, redaktorka: „Rakúska spoločnosť Pankl Automotive Slovakia vyrába v Topoľčanoch súčiastky do motorov a podvozkov pre autá, motocykle aj lietadlá. Na Slovensku podľa šéfa predstavenstva Wolfganga Plassera pôsobí už od roku 2004.“

Wolfgang Plasser, predseda predstavenstva spoločnosti Pankl Automotive Slovakia: „Rozhodli sme sa rozšíriť našu výrobu najmä preto, že máme zvýšený počet objednávok. Celková investícia do rozšírenia dosiahla asi desať miliónov eur, ktoré sme investovali do prístavby a strojov. Vytvorili sme tiež šesťdesiat nových pracovných miest.“

Jana Obrancová: „Ich počet by sa mal v najbližších mesiacoch ešte zdvojnásobiť. Spoločnosť aktuálne v Topoľčanoch zamestnáva asi štyristopäťdesiat ľudí. Do piatich rokov by ale mal počet zamestnancov dosiahnuť osemsto. V regióne pritom nezamestnanosť dosahuje menej ako tri a pol percenta a je už dlhšie pod celoslovenským priemerom. V okrese už teraz pracujú aj dve stovky cudzincov. Mária Hrehová z ústredia práce.“

Mária Hrehová, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR: „Úrady práce evidujú v okrese Topoľčany na konci mesiaca máj celkom šesťstoštyridsaťdva voľných pracovných miest. Najčastejšie ide o pracovné pozície, ako kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, ale aj operátori a montéri strojov a zariadení.“

Jana Obrancová: „Rakúska spoločnosť pritom na rozšírenie výroby v Topoľčanoch získala aj štátnu pomoc vo výške jeden milión stotisíc eur. Vládne stimuly, ktoré končia v regiónoch s nízkou nezamestnanosťou, analytici dlhodobo kritizujú. Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.“

Radovan Ďurana, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz: „Takýto nástroj poškodzuje aj trhové prostredie, kde zvýhodňuje jedných hráčov pred druhými. Namiesto investičných stimulov by vláda mala sústrediť všetko svoje úsilie a zdroje na zlepšenie podnikateľského prostredia.“

Jana Obrancová: „V Nitrianskom kraji v uplynulom období získalo štátnu pomoc viacero spoločností, vrátane britskej automobilky. Nezamestnanosť v kraji klesá a ponuka voľných pracovných miest narastá. Región zároveň zažíva prílev pracovných síl zo zahraničia.“

Jana Obrancová, Marián Kukelka, Rádio Slovensko, 04.07.2018

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards