Grécky dlh vyplatia vnuci

Hospodárske noviny zverejnili komentár analytika Martina Vlachynského. 16.7.2018.

Grécky dlh vyplatia vnuci

Koniec gréckej drámy! Vraj. Skončil sa totiž tretí záchranný balíček úverov. Grécko sa od tohto momentu má o seba postarať samo. Začínajú sa objavovať čoraz silnejšie známky rastúcej dôvery tak zahraničných investorov, ako samotných Grékov. V čase zúfalého hľadania výnosov po celom svete predstavujú mnohé grécke aktíva veľmi zaujímavé rastové príležitosti. Napríklad aténsky realitný trh od roku 2010 stratil 40 percent. Firmy, ktoré prežili osem rokov ekonomického pekla, sú nastavené na prežitie. Zároveň potrebujú investorov na rozvoj, pretože domáceho kapitálu je stále minimum. Zaujímavé sú hotely, keďže turizmus je najdynamickejšie rastúcim sektorom v krajine. Mzdy zleteli dole a k dispozícii je armáda nezamestnaných. Reformy osekali moc odborov a pohli aj s byrokraciou, hoci v rebríčku Doing Business je krajina stále predposledná spomedzi krajín EÚ. A hlavne, vláde sa darí udržať primárne rozpočtové prebytky, dokonca nad plán. Ľavicová vláda zvažuje, že časť prebytku by sa využila na zníženie dane z príjmu a z majetku. Tieto dobré správy čiastočne vyvierajú z toho, že grécka ekonomika rastie z dna. V HDP na osobu predbehli Grékov nielen Portugalci, ale aj Slovinci, Česi a Estónci. Slováci pred 10 rokmi vyprodukovali o 40 percent menej ako Gréci, dnes sme v HDP na hlavu na tom rovnako. V biednom stave sú grécke banky, ktoré majú stále v knihách 35 percent nesplácaných úverov. Tok kapitálu je po behu na banky z roku 2015 stále obmedzený. Ale hlavne, krajina stále dlží 180 percent svojho ročného HDP. Pri poslednom rokovaní dostali Gréci to, po čom túžili – odpustenie časti dlhu. Samozrejme, nie z nominálu istiny, to by (nielen) nemecký volič neprežil. Opäť sa však natiahla lehota splatnosti stomiliardovej časti dlhu a hlavne sa predĺžilo obdobie, počas ktorého Grécko spláca iba úroky, a nie istinu (teda nepotrebuje sa refinancovať na trhu), až po rok 2032. Spolu s 15-miliardovým hotovostným nárazníkom, ktorý bol súčasťou „rozlúčkovej“ tranže z tretieho balíka, to znamená, že grécki financmajstri budú mať 15 rokov relatívny pokoj. Najlepšie situáciu vystihol jeden pisateľ do Financial Times, keď opísal filozofiu troch záchranných balíčkov takto: „Balíček prvý – Gréci zaplatia všetky svoje dlhy. Balíček druhý – ich deti zaplatia všetky dlhy. Balíček tretí – ich vnuci zaplatia všetky dlhy.“ Bude Grécko o 15 rokov prosperujúcou ekonomikou, pre ktorú nebude problém splácať gigantický dlh z prebytkov, alebo…? Minimálne Medzinárodný menový fond ostáva aj po poslednej dohode naďalej skeptický, čo sa dlhodobej udržateľnosti týka. Mnohé grécke aktíva predstavujú veľmi zaujímavé rastové príležitosti.

Martin Vlachynský, Hospodárske noviny, 16.07.2018

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards