Kvalita a bezpečnosť predávaného tovaru sú pre obchodníkov prioritou

Slovenská aliancia moderného obchodu sa vo svojej správe k bezpečnosti maloobchodného predaja potravín odvolala na štúdiu INESS. 19.7.2018.

Kvalita a bezpečnosť predávaného tovaru sú pre obchodníkov prioritou

Obchodné reťazce združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) sú otvorené spolupráci so všetkými dodávateľmi, ktorí sú schopní splniť požiadavky na dohodnuté množstvá, pravidelnosť dodávok a povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy v oblasti hygieny, kvality a bezpečnosti tovaru.

Mnohí slovenskí výrobcovia majú práve v týchto oblastiach rezervy. Preto členovia SAMO už od roku 2013 realizujú popri svojich individuálnych projektoch na podporu predaja slovenských potravín pre nich na vlastné náklady aj rôzne školenia a workshopy, ale aj audity kvality a čerstvosti výrobkov priamo u výrobcu. Obchodné reťazce vo veľa aktivitách suplujú povinnosti slovenských dodávateľov, predovšetkým im pomáhajú spĺňať legislatívu na dodržanie kvality a bezpečnosti produkovanej potraviny, aby im tak pomohli dostať ju na ich pulty. Pomáhajú tak zároveň štátu podporovať slovenskú potravinovú produkciu a zvyšovať tak potravinovú sebestačnosť.

.Obchodné reťazce ako.. posledný článok potravinového reťazca sú zodpovedné za kvalitu a bezpečnosť ponúkaných potravín. Novela zákona o neprimeraných podmienkach, ktorá je momentálne v príprave, obmedzuje možnosti auditu u dodávateľov či výrobcov, tým pádom aj predchádzaniu akémukoľvek riziku, ktoré by mohla do obchodu priniesť potravina z iného článku potravinového reťazca, čiže od výrobcov alebo dodávateľov,” hovorí Katarína Fašiangová, predsedníčka SAMO.

O tom, že ochrana spotrebiteľa a kvalita výrobkov je pre členov SAMO prioritou dlhodobo, svedčia aj výsledky analýzy Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) zo začiatku roku 2018. Hyper- a supermarketom členov SAMO sa podarilo znížiť počet chýb zistených pri kontrolách Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR počas rokov 2013 – 2017 v niektorých kategóriách až o 76 %. Pritom frekvencia kontrol je vysoká – každá prevádzka je skontrolovaná organizáciami ŠVPS, teda príslušnými RVPS, aspoň 1-2 razy mesačne. Drvivá väčšina kontrol v roku 2017, až 89 %, skončila u hyper- a supermarketov podľa Správy o úradnej kontrole potravín konštatovaním bezchybnosti. V porovnaní s inými stupňami potravinového reťazca sa zlepšili napríklad v osobnej hygiene zamestnancov, vo výskyte škodcov, v nedostatkoch v dokumentácii a mnohých iných nedostatkoch. Počet kontrol, ktoré našli výrobky po dátume spotreby, či dátume minimálnej trvanlivosti, klesol za 5 rokov o viac ako tri štvrtiny. Zlé označenie výrobkov a nedostatky v hygiene skladovania sa zase podarilo znížiť o 60 %. „Toto významné zlepšenie v hygiene a kvalite predaja vyplýva zo zodpovedného prístupu obchodníkov ku kvalite a bezpečnosti predaja a nie z hrozby miliónových pokút. Obchodníci totiž neustále vyvíjajú nové procesy, ktoré výrazne vplývajú na zlepšenie kvality predávaných produktov. Cez svoje projekty a audity sa reťazce o tieto skúsenosti delia aj so slovenskými producentmi, čím im pomáhajú byť konkurencieschopnejšími na slovenskom i zahraničných trhoch,“ vysvetľuje prístup reťazcov K. Fašiangová.

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) združuje spoločnosti obchodu (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, TERNO a Tesco), ktoré na Slovensku v súčasnosti prevádzkujú 726 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok. Členovia SAMO sa radia medzi najvýznamnejších investorov, keď od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu tu doteraz preinvestovali spolu viac ako 3,3 miliardy eur, a to bez daňových úľav či inej štátnej pomoci. Členovia združenia sa zároveň radia aj medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku. V súčasnosti spolu zamestnávajú takmer 30 000 ľudí.

SAMO, omediach.com, 19.07.2018

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards