Ekonomická negramotnosť v prípade pokuty pre Google

Európska komisia udelila Google rekordnú pokutu 4.3 miliardy eur a požaduje zásadné zmeny v jeho business modeli kvôli údajnému porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže pri operačnom systéme Android. Komisia tvrdila, že Google zneužíval výrobcov smartfónov na zabetónovanie svojej dominantnej pozície, zviazaním prístupu do Google Play Store s ďalšími produktmi Google, ako je prehliadač Chrome, či Google mapy.

Ekonomická negramotnosť v prípade pokuty pre Google

Žaloba proti Google bola postavená na menšom dôkaznom bremene, aké pravidlá hospodárskej súťaže vyžadujú v EÚ. V USA sa vyžadujú konkrétnejšie dôkazy o dopadoch na spotrebiteľov. Kritériá dokazovania hmatateľných negatívnych dopadov na spotrebiteľa v USA majú za následok to, že pri súdoch sa berie do úvahy aj vývoj ekonomickej teórie. To bolo výrazné v nedávnom prípade Ohio vs. American Express, ktorý bol uzavretý 25. júna 2018.

Analýza EÚ sa zamerala na správanie Google voči výrobcom zariadení, ktorí používajú operačný systém Android. Platforma Android je voľne dostupná cez open source a každý výrobca ju môže použiť vo svojom zariadení bez nutnosti inštalovať iný produkt Google. No Google Play Store je dostupný len v balíku iných produktov Google, ktorý sprevádza zákaz predinštalovať podobné produkty konkurencie. Napriek tomu, že ku Google Play Store existujú dostupné alternatívy (napríklad Amazon Appstore, GetJar, a F-Droid), Komisia argumentovala, že náklonnosť výrobcov inštalovať produkt Google a slabá adaptácia konkurenčných produktov naznačovala nadmernú trhovú silu Google, ktorá porušuje pravidlá EÚ.

Komisia správne poukázala, že jeden z dôvodov, prečo výrobcovia uprednostňujú Google Play Store je, že poskytuje oveľa rozsiahlejší priestor ako konkurencia, s výnimkou App Store, ktorý funguje len na zariadeniach Apple. Kvôli jeho veľkosti, používatelia zariadení požadujú Google Play Store oveľa viac, ako alternatívy, čo výrobcov motivuje adaptovať do svojich zariadení produkt Google.
Takéto usporiadanie však samo osebe neznamená nadmernú trhovú silu. Naznačuje, že Google vyvinul obchodný model Androidu tak, aby optimálne spĺňal požiadavky rôznych zákazníkov. Spojením Google Play Store do jedného balíka si zákazníci kupujú zároveň reputáciu jeho vysokokvalitných služieb. To na oplátku kultivuje reputáciu Androidu a zvyšuje dopyt po ňom. Vysoký dopyt je to, čo láka vývojárov vytvárať pre Google Play Store aplikácie, čím narastá ich ponuka a zvyšuje sa atraktivita pre konzumentov a výrobcov zariadení.

Rozsekanie služieb z jedného balíka, tak ako to požaduje Komisia, naruší business model všetkých. Výrobcovia nedokážu zabezpečiť svojim zariadeniam „Google kvalitu“, čo zníži reputáciu v očiach zákazníkov. Bude síce možné nainštalovať aj aplikácie tretích strán, no poklesnú úspory z rozsahu, ktoré zabezpečoval Google Play Store, čo roztriešti trh pre výrobcov a vývojárov. Výsledkom nebude viac konkurencie, ale chýbajúca spoľahlivá mobilná infraštruktúra pre výrobcov, vývojárov a používateľov zariadení.

Porovnajte si tento prístup s prístupom USA. American Express bol obvinený z narušenia hospodárskej súťaže kvôli svojej „anti-steering“ podmienke, ktorá zaväzovala obchodníkov nemotivovať zákazníkov, aby používali aj konkurenčné platobné karty. Ak chcel zákazník zaplatiť kartou American Express, obchodník bol zmluvne zaviazaný nevyzvať zákazníka, aby použil kartu s nižším obchodníckym poplatkom, ako napríklad kartu Discover. Fakt, že obchodníci takéto podmienky akceptovali, signalizoval regulátorovi, že American Express má významnú trhovú silu a žaloba bola prednesená.

No Najvyšší súd rozhodol, že táto žaloba prihliada len na to, ako koná American Express voči obchodníkom, ale ignoruje, aký je efekt na držiteľov kariet. Prišiel k záveru, že im sa žiadna ujma nestala. Navyše, American Express ponúka jedny z najväčších benefitov pre držiteľov svojich kariet, aké sú na trhu. Môže si ich dovoliť vďaka vyšším obchodníckym poplatkom. Ak by obchodníci zabránili zákazníkov v použití ich American Express kariet, American Express by nedokázal tieto benefity poskytovať a zákazníci by utrpeli.

American Express bol tak súdený na základe dopadov na blaho zákazníka, čo si žiada, aby regulátor dokázal, že monopolné postavenie poškodzuje zákazníkov. Spoločnosti ako American Express alebo Google majú viacero zákazníckych základní, ktoré sú navzájom poprepájané a všetky sú ovplyvnené obchodnou politikou spoločnosti. To, ako American Express zaobchádza s obchodníkmi, má priamy dopad na zákazníkov a ich vzťah ku spoločnosti. Podmienka poškodenia spotrebiteľa si vyžaduje väčšie dôkazné bremeno, ako všeobecné štandardy hospodárskej súťaže požadované v EÚ.

Ak by EÚ mala legislatívu podobnú tej v USA, museli by sa posudzovať efekty núteného balíka služieb Google, a to sa neudialo. Regulátori konali, akoby oni najlepšie vedeli, ako posilniť konkurenciu, bez toho aby zisťovali, či tento balík nemá nejaké prínosy.

Na fungujúcom voľnom trhu je zmluvná sloboda nevyhnutná pre inovácie. Spoločnosti, ktoré navzájom vytvárajú zmluvné vzťahy, posudzujú náklady a prínosy týchto vzťahov. Mali by sme teda predpokladať, že existujú ekonomické dôvody pre vznik týchto vzťahov. Vzhľadom na to, že rozhodnutie proti Googlu prišlo rok po pokute 2,42 miliardy eur za Google Shopping, a že na stole je tretia žaloba, tentoraz týkajúca sa reklamnej platformy AdSense (ktorá je najvýznamnejšou časťou biznisu Google), môžeme povedať, že Komisia víziu zmluvnej slobody nezdieľa.

Európska politika hospodárskej súťaže by mala zvážiť prepracovanejšie kritériá podobné USA, ak má Európa ostať inovatívna a konkurencieschopná. No aktuálne rozhodnutie ukazuje, že EÚ bude naďalej penalizovať inovatívne spoločnosti na úkor zákazníkov aj inovátorov.

Ryan Khurana je Senior Fellow pre veľkú Britániu v IREF Europe a výkonný riaditeľ v Institute for Advancing Prosperity. Zameriava sa na technológie a inovácie.

Pôvodne zverejnené 1.8.2018 na IREF

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards