Čakanie na prvú jazdu

Slobodný pohyb tovarov v EÚ funguje tak, že strávite x-hodín ťahaním poradových čísel, hľadaním informácií na internete a zaplatíte skoro 400 eur za dovoz auta zo susednej krajiny.  

Čakanie na prvú jazdu

Pri prihlásení vozidla môže Slovákovi vypadnúť nejeden vlas. O tom, ako eliminovať nezmyselné kroky pri evidencii vozidiel písal kolega Martin tu. Samostatná kapitola je dovoz auta zo zahraničia. Pritom nemusí ísť o dovoz z tzv. tretej krajiny, ale stačí niekoľko kilometrov vzdialené susedné Rakúsko či Česko. Byrokracia je stálym strašiakom v agende prihlasovania vozidiel, a to aj napriek spoločnému trhu bez hraníc a snahe o harmonizáciu zákonov. V rodine sme nedávno kupovali auto dovezené z Nemecka. Kým sme si spokojne prvýkrát zašoférovali prebehlo niekoľko týždňov a z našej peňaženky ubudli stovky eur a to bez akýchkoľvek technických či dokumentačných problémov. Naše dovezené Mondeo nemalo ešte tri roky, preto nám ešte ubudli niektoré povinnosti, ako technická a emisná kontrola.

Kúpiť ojazdené auto v zahraničí je pre mnohých ekonomickou voľbou. Ponuka je väčšia, povesť autobazárov častokrát lepšia. Avšak pri voľnom pohybe cez hranice rýchlo zabudneme, že okrem auta si vezieme aj kopec byrokracie.  

Pozrime sa čo čaká na nového majiteľa vozidla po návrate na Slovensko. Mali sme to šťastie, že sme sa vyhli byrokracii v zahraničí, keďže sme kúpili auto od predajcu na Slovensku, ktorý túto agendu vybavil za nás. Napriek tomu sme neobišli dlhé návštevy úradov. Nielen časovo náročné úkony ale aj ďalšie poplatky čakajú na šťastného majiteľa. 

1. Kontrola originality – každé dovezené vozidlo musí povinne prejsť kontrolou, pri ktorej sa zisťuje, či nebolo neoprávnene zasahované do konštrukcie vozidla. Cena sa pohybuje v rozmedzí od 60 – 100 eur. Kontrola sa dá vybaviť aj na niektorých pracoviskách STK, o tomto postupe však nemusí vedieť každý. Pri starších vozidlách by mala byť kontrola originality v rámci STK samozrejmosťou, čím by vlastník auta ušetril čas aj peniaze.

2. Technická a emisná kontrola – povinná pri vozidle staršom ako 4 roky. Ceny sa pohybujú od 50 – 70 eur, závisí od počtu úkonov. Ak vám napríklad doplnia technické údaje o dovezenom vozidle, stojí to ďalších 12 eur.

3. Nasleduje návšteva okresného úradu, ktorý vydá slovenský technický preukaz. To je potrebné  stihnúť v lehote do 15 dní po kontrole originality, v opačnom prípade ju musíte absolvovať znovu (čím prihlásenie vozidla opäť zdražie). Novinkou od tohto roka je, že vypísanú žiadosť môžete podať na ktoromkoľvek okresnom úrade na Slovensku, bez ohľadu na miesto trvalého pobytu. Vybavenie stojí 100 eur v prípade 30 dňovej lehoty a 300 eur pri vybavení do 5 dní. Zároveň treba uhradiť poplatok za potvrdenie, že výrobca preberá zodpovednosť za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z dovezeného vozidla. Poplatok určuje zástupca výrobcu vozidla na Slovensku alebo Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorej zmluvným členom je výrobca vozidla. Vyplýva to zo zákona o odpadoch a potvrdenie získate e-mailom po uhradení poplatku cez internet. Ide o jeden z mála úkonov, ktorý sa dá rýchlo vybaviť aj mimo pracovnej doby. Zaplatili sme 31,20 eur aj s DPH, o zmysluplnosti poplatku nebudeme polemizovať.

Podanie žiadosti o vydanie slovenského technického preukazu na okresnom úrade žiaľ také rýchle nie je. Treba si nájsť čas počas úradných hodín, zaplatiť kolok v automate (ak funguje, ak nie, nasleduje návšteva pošty ako to bolo v našom prípade) a čakať na rozhodnutie. Je nutné vypísať dlhú žiadosť s údajmi o vozidle, doložiť zahraničný technický preukaz, odborný posudok z kontroly originality, (pri starších vozidlách aj protokol o technickej a emisnej kontrole) a doklad o nadobudnutí vozidla (napr. kúpnu zmluvu). Vybavenie závisí od počtu žiadostí na okresnom úrade, preto treba počítať aj s 20- až 30-dňovou dobou vybavenia. U nás trvalo vybavenie 23 dní, vydali nám osvedčenie o evidencii časť II (tzv. veľký techničák) a rozhodnutie o schválení dovezeného vozidla.

4. Po vydaní slovenského technického preukazu môžete konečne prihlásiť auto na polícii. Tento úkon je však nutné vybaviť v mieste trvalého pobytu. Keďže sa v mieste trvalého pobytu vyskytujeme prevažne len cez víkendy, museli sme si vybaviť splnomocnenie s úradne overeným podpisom. A potrebovali sme dve – jedno na okresný úrad, aby splnomocnencovi vydali technický preukaz a druhé na dopravný inšpektorát polície, aby mohol vybaviť samotný úkon prihlásenia.

Tlačivo na prihlásenie do evidencie vozidiel je dostupné aj na internete, keďže ale štátna správa spravidla nie je veľmi priateľská k užívateľom, potrebujete ho vytlačiť obojstranne a vo formáte A3(!). Ministerstvo vnútra to vo svojom manuáli na tlač zdôvodňuje tým, že je to praktické riešenie, keďže ide o katalogizované tlačivo, do ktorého sa zakladajú všetky ostatné doklady a tlačivá. Hoci prístup k tlačiarni nie je pre bežného občana problémom, formát A3 nie je možné vytlačiť na obyčajnej tlačiarni, čiže ani zverejnené tlačivo na internete nie je veľkou pomocou. Údaje o vozidle a jeho držiteľovi by bolo pritom jednoduchšie vyplniť online, zaplatiť poplatok a vyzdvihnúť evidenčné číslo na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. To, či si dopravný inšpektorát žiadosť vytlačí na A4, A3 alebo ktorýkoľvek iný formát, už nie je záležitosťou vodiča.

Zaplatíte registračný poplatok, ktorý vám vypočítajú na základe výkonu a veku vozidla, dostanete evidenčné čísla a môžete jazdiť. Naše auto malo výkon 110kW a necelé 3 roky, zaplatili sme 178,60 eur.  Ak máte šťastie, návštevu okresného úradu a prihlásenie vozidla na polícii vybavíte za jeden deň, ak nie, snáď sa to podarí na druhý alebo tretí raz. V našom prípade pri vyzdvihnutí dokladov z Okresného úradu pracovník poznamenal, že v piatok a jednu hodinu pred ukončením úradných hodín sa nám neoplatí navštíviť dopravný inšpektorát polície. Predsa sme to skúsili a za pomoci ochotnej úradníčky sa podarilo vyplniť tlačivo aj navoliť správnu kombináciu na automate pri platení správneho poplatku.

 

Úkon

Cena

Kontrola originality

     65,00 €

Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – vydanie Osvedčenia o evidencii II. a schválenie dovezeného vozidla

   100,00 €

Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z dovezeného vozidla

     31,20 €

Prihlásenie do evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte polície

   178,60 €

Overenie podpisov na splnomocneniach na matrike

       4,00 €

Spolu

   378,80 €

 

Čas na zápis do evidencie vozidiel by sa dal skrátiť, ak by všetky úkony bolo možné vybaviť na jednom mieste. V susednom Česku napríklad stačí podať jednu žiadosť na dopravnom inšpektoráte (ktorýkoľvek úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou), kde do 30 dní získate malý aj veľký technický preukaz, rovnako aj evidenčné číslo. Vyhnete sa tak návšteve rôznych úradov, pokiaľ tieto nesídlia pod jednou strechou, ťahaniu poradových čísel a dlhému čakaniu. Nehovoriac o tom, že ušetríte na poplatkoch. Registrácia vozidla u susedov má jednotný správny poplatok a dopredu viete, koľko zaplatíte.

V Rakúsku prebieha prihlásenie dovezeného vozidla rovnako na jednom mieste. Platí sa špeciálny poplatok, ktorý závisí od parametrov auta. Rakúšania majú síce prihlásenie vozidla viazané na miesto trvalého pobytu, avšak celý proces riešia súkromné poisťovne, čím sa značne skracuje čas vybavenia. Vozidlo ale nemusíte prihlásiť/odhlásiť v poisťovni, v ktorej ho máte poistené, ale v ktorejkoľvek pobočke nablízku. Navyše, nemusíte vypĺňať žiadne formuláre – len odovzdáte doklady a poisťovňa vám v priebehu niekoľkých minút prihlási vozidlo a odovzdá evidenčné čísla. Správny poplatok ide štátu, časť z neho získa poisťovňa. Ide o efektívny presun kompetencií na súkromnú sféru, ktorý by sa dal aplikovať aj u nás, čím by sa ušetrili náklady aj čas občanov. Okrem toho má poisťovňa právo požiadať o vrátenie evidenčných čísel v prípade, že poistník neplatí poistné. Je to teda zároveň efektívna kontrola neplatných povinných zmluvných poistení.

Celý proces od kúpy auta po prvú jazdu nás stál nemálo času. Okrem čakania na úradoch sme strávili niekoľko hodín zisťovaním informácií na internete, ktoré sú v mnohých prípadoch veľmi ťažko dostupné. Dokopy sme na úradoch strávili asi 3,5 hodiny, zisťovaním informácií cez internet a telefonicky ešte ďalšie 3 hodiny. Napriek časovému nákladu sme mali šťastie na rýchle vybavenie agendy na samotnom dopravnom inšpektoráte a keďže sme kúpili auto mladšie ako 4 roky, vyhli sme sa povinnej technickej a emisnej kontrole. Kontrolu originality za nás absolvoval ešte predajca vozidla, časový náklad nám bol v tomto prípade ušetrený. Do výpočtu sme nezarátali časové a finančné náklady na uzavretie povinného zmluvného poistenia či nákup povinnej výbavy auta (autolekárnička, reflexné vesty, výstražný trojuholník).

Pozitívne príklady postupov zo zahraničia nám ukazujú, že aj nepríjemné úradné úkony môžeme vybaviť rýchlo, efektívne a lacno, ak sa správne prerozdelia kompetencie. Náklad byrokracie pri prihlásení dovezeného vozidla je možné redukovať, potrebná je ale predovšetkým politická vôľa.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards