Elektrická daň v roku 2018

Elektrická daň dosiahla v prvej polovici roka 2018 okrúhlych 31 €/MWh, čo je o 17% viac ako hodnota 26,5 €/MWh z roku 2015. Referenčná domácnosť tak ročne zaplatí 71,3 €, v roku 2015 to bolo 60,8 €.

Elektrická daň v roku 2018

V roku 2015 INESS zverejnil koncept skrytej dane s názvom „Elektrická daň“. V nej sme vypočítali skrytú daň, ktorú platia spotrebitelia z každej MWh elektrickej energie. Daň je fiktívna, ale zaplatené peniaze skutočné. Sú to náklady rôznych politík, ktoré sú prenesené do cien elektriny – environmentálna politika (dotácia „zeleným“ zdrojom), sociálna politika (dotácia na spaľovanie hnedého uhlia), nevytvorenie rezerv v minulosti (vyraďovanie jadrových elektrární), či využívanie monopolného postavenia štátu na zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu (dividendy SEPS).

V novom vydaní INESS na tému: Elektrická daň vzrástla sme tieto čísla spočítali opäť, tentokrát pre rok 2018.

Negatívnych dopadov cien elektriny na konkurencieschopnosť Slovenska si je vedomá aj vláda. Pripravila novelu zákona, podľa ktorej by mali mať veľkí odberatelia odpustených časť nákladov a tým nižšiu Elektrickú daň. V publikácii prinášame argumenty, prečo tento spôsob riešenia drahej elektriny nie je najlepší, a ktoré riešenia by slovenskej ekonomike prospeli viac.

Publikáciu si môžete stiahnuť ako pdf tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards