Bližšie k Európe. Štát chystá pre firmy úľavy na vedu

Hospodárske noviny uverejnili 11. 10. 2018 názor Róberta Chovanculiaka.

Bližšie k Európe. Štát chystá pre firmy úľavy na vedu

Celý článok vyšiel v 11. 10. 2018 v tlači.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards