Drahá informatizácia pokračuje

Slovensko má momentálne dva trhy práce. Jeden s okresmi, kde je stále 15% miera nezamestnanosti. Kde čakajú desiatky ľudí na jedno voľné pracovné miesto. Druhý s Bratislavským a Trnavským regiónom, kde dosahuje miera nezamestnanosti prirodzene hranice 2-3 %. A na jedno voľné pracovné miesto je menej ako jeden nezamestnaný človek. Práve do týchto oblastí začínajú prúdiť pracovníci z tretích krajín. Toto prúdenie je však obmedzované rozsiahlou byrokraciou a nezmyselnými požiadavkami na cudzincov.

Drahá informatizácia pokračuje

Vláda preto v polke októbra konečne schválila novú Stratégiu pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike. V nej navrhla nové opatrenia, ktoré zjednodušia zbytočne náročný proces získavania povolenia pre pracovníkov z tretích krajín mimo EÚ. Znížia sa administratívne požiadavky na preukazovanie vzdelávania, zdravia, znížia sa čakacie lehoty na vydávanie povolení a predovšetkým presunú sa nejaké kapacity zamestnancov cudzineckej polície z regiónov, kde ich nie je treba do regiónov, kde prichádza najviac cudzincov.

Okrem toho však navrhuje Stratégia pracovnej mobility cudzincov aj zavedenie „komplexného riešenia elektronizácie postupov prostredníctvom nového a moderného informačného systému“. Autori stratégie to odôvodňujú potrebou zníženia byrokracie a zavedenia efektívnej výmeny informácií medzi cudzineckou políciou, úradmi práce a prípadne so všetkými štátnymi orgánmi. Výsledkom má byť urýchlenie komunikácie, dodržiavanie lehôt v konaní, moderné evidovanie, filtrácia, štatistiky atď.

Čerešnička celého nápadu prichádza na záver dokumentu, kde sa rieši rozpočet a zdroje financovania a kde sa čitateľ dozvedá, že nový informačný systém má stáť odhadom 25 mil. eur. Ak by sme to prerátali na jedného cudzinca z tretej krajiny, ktorých je u nás dnes okolo 30 tis., tak na jedného pracovníka to vychádza 830 eur. A to ešte nevieme, či sú toto konečné náklady a kedy sa vôbec podarí celý systém vybudovať a aký bude funkčný. Jedno je však isté, preinvestovaná miliarda v poslednej dekáde na informatizáciu verejnej správy nepočítala s mobilitou cudzincov a uvidíme, ako dopadne tento nový informačný systém.

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards