INT 8/ Vyššie výdavky vzdelávanie nezachránia

INT 8/ Vyššie výdavky vzdelávanie nezachránia

Nedostatok financií sa pravidelne umiestňuje na prvom mieste v prehľadoch problémov školstva. Často sa môžete stretnúť s nasledujúcou reťazou argumentov: na Slovensku máme značne podfinancované školstvo, preto nutne potrebuje veľkú finančnú injekciu, ktorá prinesie kvalitné vzdelávanie a zvýši ľudský kapitál Slovákov. Táto logická reťaz má však mnoho slabých ohniviek. Práve im sa venujeme v nasledujúcej publikácii: Vyššie výdavky vzdelávanie nezachránia.

V novom INT sa okrem iného dočítate:

  • Nie je také zrejme, že Slovensko dáva malo zdrojov na vzdelávanie. V porovnaní podielu výdavkov na vzdelávanie na celkových výdavkoch verejnej správy sme na priemernej úrovni.

  • Od roku 2010 vzrástli ročné výdavky v regionálnom školstve o 500 eur na žiaka (očistené o infláciu). A v nasledujúcich dvoch rokoch sa plánuje ďalšie navýšenie o 200 eur. Nominálne dostane v roku 2020 škola na jedného žiaka v priemere 2900 eur ročne.

  • Taktiež ukazovateľ podielu platov učiteľov na platoch VŠ vzdelaných ľudí rastie. V inej metodike dokonca dosahuje priemerných úrovni v medzinárodnom porovnaní.

  • V školstve je niekoľko oblastí, kde sa neefektívne míňajú zdroje

  • Ministerstvo ma množstvo domácich úloh, ktoré si neplní (nehovoriac o neviditeľnej „najväčšej reforme za posledných 25 rokov“)

  • Skúsenosti iných krajín a experimentov ukazujú, že oblievanie peňazí nepomáha. Zlepšiť školstvo nie je jednoduchá vec.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards