Vládny manažment ľudských zdrojov

Každý rok parlament odhlasuje v rámci rozpočtu aj počet pracovných miest rozpočtových organizácií, ktoré spadajú pod štátny rozpočet. Každý rok sa ale tieto stavy nepodarí naplniť v priemere o 4-5%. Ak vezmeme do úvahy prirodzenú fluktuáciu, odchody do dôchodku, nezáujem o prácu vo verejnom sektore a podobne, tak 5 neobsadených miest na 100 zamestnancov nie je až tak moc.

Vládny manažment ľudských zdrojov

Lenže to je čaro priemeru. Keď sa pozrieme na jednotlivé organizácie, zistíme dramatické čísla. Ako môže napríklad také Ministerstvo školstva zodpovedne vykonávať svoje funkcie, ak mu chýba 16% zamestnancov? Alebo Kancelária verejného ochrancu práv, ktorej chýba 39% zamestnancov? Takému Ministerstvu vnútra chýbalo 3 tisíc zamestnancov.

Nie je cieľom tohto textu hľadať vysvetlenia, lebo každý úrad, či organizácia bude mať svoje špecifiká. Čo je ale podstatné – verejná správa vrátane tej ústrednej, potrebuje audity. Poctivé personálne audity, ktoré často opakovaný jav rozmenia na drobné. Alebo sa zbytočne rozpočtujú miesta, pretože aj menší počet zamestnancov robotu stihne zastať, alebo sa kladú nerealistické ciele (vzhľadom na mzdový balík), ktoré treba zmeniť, osekať.

Samozrejme, nájdu sa aj organizácie, ktoré majú „opačný problém“ a podarilo sa im oproti rozpočtu stavy dokonca navýšiť. Takému úradu podpredsedu vlády o celých 10% (20 ľudí).

Ešte jeden faktoid. Myslíte si, že keď sa nepodarí obsadiť 5% pracovných miest, tak sa nevyčerpá rozpočet na mzdové výdavky? Chyba lávky. Na mzdy išlo o 8% zdrojov viac, ako sa rozpočtovalo. Intergalaktickým rekordérom je najnovšie „ministerstvo“ – Úrad podpredsedu vlády SR. A práve Ministerstvo školstva, ktoré neobsadilo 16% miest, bolo na druhom mieste tohto rastu s rastom mzdových výdavkov o 85,6%.

Zdroj: Štátny záverečný účet za rok 2017

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards