INESS zapojil viac ako 5000 stredoškolákov do Ekonomickej olympiády

5300 súťažiacich z takmer 180 škôl zo všetkých krajov Slovenska – to je bilancia školského kola druhého ročníka Ekonomickej olympiády na Slovensku. Po mimoriadne úspešnom debutovom ročníku INESS opäť pokračuje v organizácii súťaže.

INESS zapojil viac ako 5000 stredoškolákov do Ekonomickej olympiády

Úspešní študenti sa zo školského kola kvalifikujú do krajských kôl, ktoré sa budú konať v priebehu februára 2019. Najlepšia 50-tka mladých ekonómov a ekonómiek sa stretne v celoslovenskom finále v apríli 2019, v ktorom ich čaká písomný test. Záverečná 10-tka najlepších súťažiacich obháji svoje ekonomické vedomosti aj v ústnom kole pred odbornou porotou. V druhom ročníku súťaže pripravujeme aj prvé medzinárodné kolo, ktoré vyskúša vedomosti mladých študentov zo Slovenska, Česka a Maďarska.

Ďalšou novinkou pre súťažiacich je prijatie na vysokoškolské štúdium bez prijímacích skúšok. Zapracovali ho do podmienok prijatia Ekonomická univerzita v Bratislave ako aj Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vybraní súťažiaci z krajských kôl ako aj z celoslovenského finále okrem vecných cien tak získajú ďalší benefit.

V školskom roku 2018/2019 Ekonomickú olympiádu podporila aj Slovenská asociácia poisťovní a spoluprácu sme nadviazali aj so Slovenskou ekonomickou spoločnosťou. Členmi odbornej rady súťaže sa opäť stali významní ekonómovia: rektor EUBA prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor CEVRO Institut prof. Josef Šíma, PhD., viceguvernér NBS Mgr. Ľudovít Ódor, Mgr. Martin Šuster z NBS, PhD., doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD. z EF UMB a Juraj Karpiš z INESS, ktorí dohliadajú na správnosť a zrozumiteľnosť súťažných otázok.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards