Zadlžovanie nemocníc sa nezastaví

Pri každom z doterajších oddlžovaním sme počúvali reči o tom, že je posledné a odteraz už bude hospodárenie nemocníc vyrovnané. Politici bohužial zabúdajú na to, že ich slová nemajú čarovnú moc a veci sa neudejú len ich vyslovením.

Zadlžovanie nemocníc sa nezastaví

Nemocnice síce pri súčasnom kole oddlžovania museli predstaviť ozdravné plány. Tie však sotva majú potenciál priniesť zásadnú zmenu, keďže podľa neoficiálnych informácii je ich kľúčovou časťou v mnohých prípadoch zvýšenie platieb od zdravotných poisťovní. To by prinajlepšom posunulo horúci zemiak ďalej, keďže VšZP už teraz hlási za prvý kvartál stratu.

Jednotliví poskytovalia majú vždy priestor na zvýšenie svojej efektívnosti, ale keďže najväčšou položkou sú personálne náklady, tento priestor je obmedzený. Vzhľadom k nábehu sociálnych balíčkov a všeobecnému rastu miezd v ekonomike budú tieto náklady ďalej rásť a preto nemožno očakávať zastavenie zadlžovania. Možnosti sú tak len dve. Zvýšiť objem financií do nemocníc cez vyššie platby poisťovní, čo by si ale vyžiadalo vyššie odvody pracujúcich a/alebo vyššie platby štátu za svojich poistencov.

Druhou možnosťou je systémové zvyšovanie efektívnosti. Niektoré cesty ukazuje projekt Hodnota za peniaze (v rámci ktorého má Ministerstvo zdravotníctva ešte veľa nesplnených úloh), dôležitý bude ale hĺbkový prerod smerom k menej hospitalizáciam, kratším hospitalizáciam, vyššiemu využitiu existujúceho kapitálu, lepšiemu rozdeleniu práce drahého personálu atď. Projekt stratifikácie (sám o sebe dosť pomalý) nebude stačiť. V systéme nie sú zabudované mechanizmy, ktoré by tlačili poskytovateľov k väčšej efektívnosti hrozbou straty klientov. Mnohí štátni poskytovalia sú naviac v pozicíí ekonomicky nesvojprávnej osoby, keďže ich riadenie sa začína na úrovni ministerstva a teda podlieha krátkym politickým cyklom a ochromujúcej byrokracii. Videli sme to napríklad na absurdnej situácii s nákupom operačných stolov pre neurochirurgiu.

Ozdravné plány by zverejnené byť mali. Ak sa v nich nachádzajú nejaké citlivé informácie (aké??), tieto môžu byť pre verejnosť začiernené.

Zdravotnícke noviny, 5/2019

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards