Minimálna mzda

Téma minimálnej mzdy je na Slovensku každú jeseň politický evergreen. Posledné roky však naberá jej zvyšovanie na obrátkach.

Čo je pre krajinu s vysokými regionálnymi rozdielmi nebezpečné. Nehovoriac o spomaľovaní ekonomického rastu u nás aj v EÚ.

Minimálna mzda

Rozhodli sme sa preto vytvoriť dvojicu publikácii, ktoré tému minimálnej mzdy rozoberú podrobnejšie a poskytnú vám kompletný prehľad:

 

Prvá publikácia s názvom Trojitý zásah minimálnej mzdy analyzuje jej celospoločenský vplyv.

  • Regionálne rozdiely a nízko kvalifikovaní ľudia

Aj keď sa ekonomike ako celku darí, neznamená to, že sa darí všetkým regiónom. Stále máme okresy s 15 % mierou nezamestnanosti, kde desiatky nezamestnaných čakajú na voľné pracovné miesto. Slovensko má dlhodobo problém s dlhodobo nezamestnanými. V Prešovskom a Košickom kraji patrí až 9 z 10 nezamestnaných medzi znevýhodnené skupiny.

  • Minimálna mzda nie je iba o minimálnej mzde

Navyše minimálna mzda je naviazaná na 42 zákonov, ktoré ďalej prelievajú jej vplyv na celú ekonomiku. Napríklad cez zvýšené príplatky za prácu v noci a cez víkend. Takýmto spôsobom politicky motivované zvyšovanie minimálnej mzdy skokovito a nepredvídateľne zvyšuje mzdové náklady podnikateľov.

  • Minimálna mzda vo verejnom sektore

V neposlednom rade vplýva zvyšovanie minimálnej mzdy aj na výdavky verejného sektora, kde ju poberá skoro 30-tisíc zamestnancov. Zvyšovanie minimálnej mzdy tak zvyšuje verejné výdavky a s nimi aj daňové zaťaženie. Odhaduje sa, že v budúcom roku pôjde o dodatočné výdavky vo výške okolo 32 mil. eur.

Z týchto troch dôvodov navrhujeme skrotiť politické pretekanie sa v zvyšovaní minimálnej mzdy naviazaním jej rastu na rast produktivity práce. Plus treba riešiť aj problém už dnes vysokej minimálnej mzdy, čo navrhujeme realizovať prostredníctvom odpočitateľnej položky zo sociálnych odvodov.

Druhá publikácia nesie názov Čo (ne)vieme o minimálnej mzde a ide prehľad ekonomickej literatúry. Určite ste zachytili tvrdenia niektorých politikov alebo odborárov, že je dokázané, že zvyšovanie minimálnej mzdy nemá negatívny vplyv na zamestnanosť. Toto tvrdenie je ďaleko od pravdy. Existuje množstvo štúdií, ktoré upozorňujú na negatívne dopady tohto nástroja.

Podrobnejšie analyzujeme známu štúdiu ekonómov Carda a Kruegera z New Jersey, kde mali ukázať, že zvýšenie minimálnej mzdy ešte zvýšilo zamestnanosť. A pozrieme sa tiež na nedávne výrazné zvýšenie minimálnej mzdy v americkom Seattle, ktoré analyzovali dva tímy ekonómov a prišli k dvom rozdielnym záverom.

S pozdravom

Róbert Chovanculiak, Ph.D. /Analyst

Mob.: +421 907 632 004

E-mail: robert.chovanculiak@iness.sk

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards