Index Zdravie za peniaze 2020

Na Slovensku v súčasnosti diskusia o zdravotníctve nechýba. Veľa sa diskutuje o prostriedkoch – počte nemocníc, lekárov, postelí, o peniazoch. O to menej sa však diskutuje o cieľoch – zdraví pacientov.

Index Zdravie za peniaze 2020

S cieľom podporiť debatu o kvalitatívnych výsledkoch zdravotníctva vytvoril INESS v roku 2019 nový index nazvaný Zdravie za peniaze. Teraz vám predstavujeme jeho verziu s dátami pre rok 2020.

Spracovali sme v ňom 23 ukazovateľov zo svetových databáz a porovnali 25 rôznych krajín (európski členovia OECD), vrátane Slovenska. V nominálnych výsledkoch najlepšie obstáli bohaté štáty ako štáty Nórsko, Island,  Švédsko, Dánsko či Holandsko. Dobré výsledky veľmi bohatých krajín nie sú prekvapením. Preto sme absolútne výsledky prevážili výdavkami na zdravotníctvo, upravenými o mzdy. Takto upravený index berie do úvahy bohatstvo jednotlivých krajín, ale aj rôzne výšky miezd, ktoré sú v zdravotníctve najvýraznejšou nákladovou položkou.

Podľa tejto metodiky sú na čelných miestach Island, Taliansko, Španielsko, ale aj východoeurópske štáty Poľsko a Estónsko.

Slovensko sa v hodnotení 25 štátov ocitlo na 21. priečke,  na posledných priečkach skončilo Švajčiarsko, Francúzsko či Litva. Nízke umiestnenie niektorých bohatých štátov je  spôsobené tým, že nadpriemernú kvalitu majú zaplatenú veľmi vysokými výdavkami.

V ročníku 2020 sme v indexe spravili niekoľko obmien oproti minulému roku, vrátane zahrnutia ukazovateľa, týkajúceho sa pandémie COVID19.

Hodnotenie ukazuje, že pre efektívny systém je dôležité, aby zdravotnícke výdavky smerovali k jasnému cieľu – lepšiemu zdraviu obyvateľov. V Slovenskej realite to znamená zlepšenie starostlivosti o chronických pacientov, zlepšenie prístupu marginalizovaných komunít k zdravotníckym službám, či zvýšenie kvality zdravotníckych fakúlt.

V grafoch nižšie nájdete hodnotenie Zdravie za peniaze, ako aj čiastkové výsledky Slovenska. Detailnejší popis indexu nájdete v publikácii na stiahnutie tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards